Dit verscheen in de kranten over Pervijze - 2004


 

Voorzitter dorpsraad neemt ontslag (Uit Het Wekelijks Nieuws 09/01/2004)

Bart Verbrugghe nu als gewoon medewerker

Het hing al een tijdje in de lucht dat voorzitter van de dorpsraad Pervijze Aktief, Bart Verbrugghe, zijn ontslag zou indienen als wegens gezondheidsredenen. Op het einde van vorig jaar nam hij de beslissing om de dorpsraad vaarwel te zeggen als voorzitter. Toch wil hij verder Pervijze Aktief als gewoon medewerker steunen. Vrijdag 9 januari om 19u tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het ontmoetingscentrum Ten Bercle zal de dorpsraad Bart Verbrugghe bedanken. Ook zaalverantwoordelijke van Ten Bercle, Walter Bleyaert, nam ontslag en zal eveneens in de bloemen worden gezet.


Een leven van 101 jaar (Uit Het Wekelijks Nieuws 23/01/2004)

In het Rusthuis Sint-Anna in Bulskamp viert Martha Goderis haar 101ste verjaardag met een stuk taart en een dampende kop koffie. Martha zag het levenslicht in Veurne en bleef er haar hele leven hangen. Op 7 april 1932 trouwde ze met Georges Proot. Ze vestigden zich op een gemengd landbouwbedrijf in Pervijze, later verhuisden ze naar De Moeren. Door de Tweede Wereldoorlog stond de hele streek onder water en moest Martha samen met haar echtgenoot noodgedwongen verhuizen naar het centrum van Veurne. Na de oorlogsjaren keerden ze terug naar hun hoeve in De Moeren die voor een stuk verwoest was. Martha kreeg geen kinderen maar had oog voor haar familie en vrienden. Bij haar thuis was het de zoete inval. In 1957 zegden Georges en Martha de boerenstiel vaarwel en settelden ze zich in Adinkerke. Georges Proot overleed in 1976 en Martha woonde daarna nog 20 jaar in Adinkerke. In het rusthuis Sint-Anna in Bulskamp haakt en breit ze of leest ze de brieven van haar familie.


Kastanjeplein toeristisch aantrekkelijker maken (Uit Het Wekelijks Nieuws 23/01/2004)

Ere-senator Michiel Maertens uit de Schoorbakkestraat zit al een tijdje te broeden om Pervijze cultuurhistorisch en toeristisch aantrekkelijker te maken en dit door kleine betaalbare maar gerichte ingrepen. Hij heeft zijn plan dan ook 'masterplan' genaamd. Het masterplan bevat onder andere de verfraaiing van het Kastanjeplein gelegen aan de toeristische fietsroute Rousdamme-Lampernisse. Michiel Maertens wil hier een aantal ingrepen voor een miniarcheologisch parkje met de grondvesten van de Sint-Catharinakerk, omringd door rustbanken en educatieve panelen, inclusief de restauratie van de Romaanse doopvont die naast de toenmalige Sint-Catharinakapelle heeft gestaan en waarvan het originele voetstuk in Brugge staat. Ook wil de ere-senator vooruitgang in de restauratie van de ruone aan de achterkant van het plein dat in de Eerste Wereldoorlog een Belgische uitkijkpost was.


Dorpscafé 'De Gouden Leeuw' te koop (Uit Het Laatste Nieuws 04/02/2004)

Gezondheidsperikelen maken abrupt einde aan familietraditie van meer dan 100 jaar.

Het authentieke dorpscafé 'De Gouden Leeuw' in de Diksmuidse deelgemeente Pervijze staat te koop. Het café werd meer dan honderd jaar door dezelfde familie uitgebaat. De laatste uitbaters waren broer en zus Lagrou, een olijk duo dat enkele jaren geleden nog een reportageploeg van Jambers over de vloer kreeg. Arsène (67) heeft twee hersenbloedingen gehad en heeft te veel verzorging nodig. Het is met spijt in het hart dat we ons café sluiten, zegt zijn zus Denise (70).

In 1902 kwam de herberg 'De Gouden Leeuw' in de Pervijzestraat 2 in handen van Henri Decat, die de uitbating daarna overliet aan zijn dochter Jeanne, gehuwd met Hugo Lagrou. Zij gaven de fakkel op hun beurt door aan hun kinderen Arsène en Denise, die hun hele leven vrijgezel bleven.

Bekend volk

'De Gouden Leeuw' was nog één van die zeldzame dorpscafés waar geen muziek weerklonk en enkele de klanten de nodige decibels veroorzaakten. Naast dorpelingen en toeristen vonden heel wat Bekende Vlamingen hun weg naar het authentieke volkscafé. Gouverneur Paul Breyne en de Poperingse burgemeester Henri d'Udekem d'Acoz kwamen er over de vloer en Paul Jambers draaide ooit een reportage over het olijke duo Arsène en Denise. In 2002 werden ze nog uitgebreid in de bloemetjes gezet omwille van de jarenlang volgehouden familietraditie.

Geen opvolging

'Toen was het feest maar nu is het feest ver te zoeken' zegt Denise stil. 'Arsène heeft twee hersenbloedingen gehad en heeft te veel verzorging nodig. Alleen kan ik het café niet uitbaten en opvolging binnen de familie is er niet. Daarom stellen we het café te koop. Wij zullen in het huis ernaast wonen. Het is met spijt in ons hart dat we de deuren sluiten, want we hadden liever op een andere manier afscheid genomen', vertelt Denise.


Marguerite Cuvelier organiseert petitie om Kosovaars gezin in Pervijze te houden (Uit Het Wekelijks Nieuws 06/02/2004)

Marguerite Cuvelier (79) uit de Pervijzestraat 32 wil via een petitie gericht aan de dienst Vreemdelingenzaken het Kosovaars vluchtelingengezin, dat al ruim drie jaar bij haar inwoont, tijdelijk in ons land houden. Daarvoor rekent de kranige inwoonster van Pervijze op vrienden en kennissen om de petitie mee te ondertekenen.

... In Kosovo heeft dit gezin momenteel geen toekomst. 80 procent van de bevolking zit er zonder werk en de fabrieken kunnen niet draaien omdat er meestal geen electriciteit is. ... Ze willen hier graag werken, maar ze mogen niet. Ze willen slechts tijdelijk in Belgik kunnen blijven tot de situatie in hun land weer beter is. We zijn tegen het afwijzen van de asielaanvraag in beroep gegaan. De enige hoop die we nu nog hebben is een petitie richten aan de overheid. Ik vraag daarom de hulp van vrienden en kennissen om mee de petitie te ondertekenen zodat die mensen eindelijk tot rust kunnen komen en hier tijdelijk een onderkomen kunnen krijgen. Als we met zijn allen aandringen is het misschien toch nog mogelijk. Bijna 400 mensen hebben al getekend. Hoe langer het gezin hier kan blijven, hoe beter, besluit Marguerite Cuvelier.


Roger en Mariette in de bloemetjes (Uit Het Wekelijks Nieuws 13/02/2004)

Sinds begin december 1994 verzorgt Roger Vanlerberghe in de kerk als dienaar, huwelijken en begrafenissen. Tevens is hij met gratuite, trouwe en toegewijde bijstand van echtgenote Mariette Bleyaert kerkverantwoordelijke en contactpersoon te Pervijze. Velen weten het misschien niet, maar al die jaren werd 's morgens de kerk geopend en 's avonds gesloten. Voor alle missen en diensten waren beiden een half uur voordien en een half uur nadien, om alles klaar te zetten en af te ruimen en op orde te zetten ! Ook tussendoor met bijzondere diensten waren ze er trouw aanwezig. Naast de mensen die de kerk reinigen stonden ze in voor het poetsen van vaatwerk en kledij. En de pastoor vond altijd alles op orde en paraat. Roger Vanlerberghe en Mariette Bleyaert willen het nu wat rustiger aan doen en werden bedankt voor de vele jaren trouwe inzet.


Lieselotte en Charlotte zijn de laureaten (Uit Het Wekelijks Nieuws 19/03/2004)

Het Davidsfonds van Pervijze reikte naar jaarlijkse gewoonte in het ontmoetingscentrum Ten Bercle de prijzen uit naar aanleiding van de Junior Journalistenwedstrijd. De twee laureaten werden voor aanvang van het Davidsfonds familiefeest gehuldigd.

Met de medewerking van de gesubsidieerde vrije basisschool van Pervijze en de gemeentelijke basisschool van Oostkerke organiseerde het Davidsfonds van Pervijze traditioneel de wedstrijd Junior Journalist.
Schoolhoofd Jef Maertens, meester Bart en de juffrouwen Joke en Charlotte verleenden hun steun aan het initiatief, net als Davidsfonds Nationaal. Thema van de wedstrijd 2004 was 'Vriend of vijand ? Liefde of haat ?'. De juryleden waren Liesbeth Depuydt uit de Molenstraat 7, ... en Dries Wathy uit de Booitshoekestraat 3...

Met een knipoog

Laureaten van deze editie waren Lieselotte Croes uit het zesde leerjaar en Charlotte Depuydt uit het vijfde leerjaar. Lieselotte die in de Nieuwpoortstraat 55a woont, werd eerste laureaat met haar 'Help de lerares is verliefd op mij', een werd dat de jury fel waardeerde omwille van de vlotte schrijfstijl, de boeiende inhoud met prachtige ontknoping en de humor met een knipoog.
Charlotte, wonende in de Veurnestraat 95, werd tweede laureaat met 'De Heks', een verhaal met een directe en levendige schrijfstijl, waarbij climax en anticlimax elkaar in snel tempo opvolgen en de spitsvondige ideekn beeldend verwoord worden.
De jury bedacht daarnaast Griet Dewicke nog met een eervolle vermelding voor haar verhaal 'Om nooit te vergeten'. De uitreiking van de prijzen ging gepaard met een korte bloemlezing uit de werkjes, waarna iedereen aan tafel schoof voor het Davidsfonds familiefeest. De laureaten mogen binnenkort meedingen aan de nationale wedstrijd voor de titel van Junior Journalist 2004.


Goud voor Michel en Simonne (Uit Het Wekelijks Nieuws 14/05/2004)

Groot feest zondag in feestzaal 'Nieuw Bulskamp' in de Veurnse deelgemeente Bulskamp. De gepensioneerde groentenhandelaar Michel Luchie (75) en zijn vrouw Simonne Lermytte uit de Vlasstraat 4 in Veurne vierden er hun 50-jarig huwelijk. "We leerden elkaar begin de jaren vijftig kennen op de koers in Izenberge. Ik woonde toen nog in Oudekapelle, bij Diksmuide, en mijn vrouw kwam uit Leisele. De vonk sloeg meteen over en op 8 mei 1954 trouwden we" vertelt Michel. Samen met hun kinderen Patrick, Katrien en de kleinkinderen Maxim, Julio, Sarah, Leyla, Arno en Stijn poseren ze fier voor de foto.


Dorpsraad met eigen logo (Uit Het Wekelijks Nieuws van 07/08/2004)

Enkele maanden geleden werd in een vergadering van Pervijze Aktief, de dorpsraad van Groot-Pervijze, de wens uitgedrukt om een nieuw en juister logo te ontwerpen voor de dorpsgemeenschap en tevens een vlag te laten vervaardigen die iedereen zich tegen betaling kan aanschaffen. Bedoeling is om tijdens de feestelijkheden in de dorpen Pervijze wat meer kleur te geven.

"Met de medewerking en suggesties van verschillende belangstellenden werd door ons tweeën een kleine bescheiden studie gemaakt van de heraldiek en de opmaak van dit nieuwe logo", zeggen pastoor Philippe Vindevogel en Adelson Decat, secretaris van de dorpsraad. "We beroepen ons evenwel niet op onfeilbaarheid, zodat suggesties of correcties steeds welkom zijn. Alvast moest iets uit de bus komen, en we hopen dat we heraldisch en volgens smaak aan ieders verwachting kunnen voldoen. Het logo en de vlag bestaan uit de vier wapens van de vier verschillende dorpen. Linksboven staat Stuivekenskerke. Dit dorp heeft eigenlijk geen officieel wapen, maar we gebruikten het wapen van de Vicogne : een everzwijn op grijs en groene basis. Rechtsboven staat Lampernisse. Ook dit dorp heft geen officieel wapen, maar hier kozen we voor het wapen van de familie Zannekin : een rode vos op een hermelijnen veld."
"Op te merken valt dat de vos naar links kijkt in plaats van, zoals voorheen, naar rechts. Bij nazicht van oude wapenafbeeldingen op kerkvlaggen en monumenten merkten we immers dat deze kijkrichting de juiste houding is", verklaren de ontwerpers. Linksonder staat Oostkerke. We opteerden hier voor de versie die afgebeeld wordt in 'Dit is West-Vlaanderen'. Rechtsonder staat Pervijze, met de versie die eveneens uit dit vernoemde werk komt."
"In het midden vind je dan nog het wapen van de fusiegemeente Diksmuide. Het officiëel wapen met stadskroon, maar in een eenvoudige versie. Een ruimere studie hieromtrent zou ons wellicht nog heel wat kunnen bijleren, maar we besloten het hier voorlopig bij te houden. Wij hopen alvast dat binnenkort bij alle festiviteiten in de vier dorpen onze vlaggen aan vele huizen mogen wapperen", besluiten Philippe Vindevogen en Adelson Decat.


Tentekermesse zet Pervijze op zijn kop (Uit Het Wekelijks Nieuws van 03/09/2004)

Komend weekend organiseert jeugdclub 't Verzet voor de vijfde maal 'Tentekermesse', een van de hoofdactiviteiten tijdens de jaarlijke kermis in Pervijze. Bij deze jubileumeditie probeert de jeugdclub de bezoekers te entertainen met allerhande activiteiten in en rond de feesttent, dit naast de traditionele kermisattracties zoals een kermismolen, een schietkraam en een visspel op het kerkplein.

"We hebben aan het concept van de vorige jaren wat gesleuteld zodat dit een echte feesteditie wordt" zegt Wouter Vanhee namens 't Verzet. Op zaterdagavond hebben we de covergroep 'Central Station' uitgenodigd, een groep uit het Brugse die al 16 jaar op de planken staat en covers brengt van de jongste 20 jaar. Een band die gegarandeerd voor volle bak ambiance zorgt, zowel voor jong als oud".

"Na het optreden is er 'De nacht van de Fluze', met de beste hits van vroeger en nu. Daarmee kunnen de feestvierders verder tot in de vroege uurtjes. Voor de ochtendmensen is er op zondagvoormiddag een uitgebreide aperitiefbar met gratis hapjes. Op zondagnamiddag verwelkomen we Chris Museeuw met zijn roofvogels. Chris, die reeds enkele keren op TV kwam, onder meer in 'Afrit 9' en '1000 zonnen en garnalen', stelt zijn roofvogels tentoon op het kerkplein en brengt om 16u een spektakelshow met deze vogels. Liefhebbers kunnen de roofvogels voor en na de show bezichtigen en Chris zal graag uitleg geven.

Om de Tentekermesse af te sluiten komt Wilfried Declerck op zondagavond langs om nog eens 'ouderwets' ambiance te brengen in de tent. Met zang en accordeon neemt hij iedereen op sleeptouw. Zijn repertoire gaat van Arno tot Eddy Wally.

Met deze vijfde Tentekermesse wil de jeugdclub de kermis in Pervijze terug wat leven inblazen. Een vijftal jaar geleden zat de kermis in Pervijze in een diep dal na het verdwijnen van Pervijzestraatkermis. Behalve de kroegentocht op kermisdonderdag was er nauwelijks nog iets te merken van een kermis in ons dorp. Toen men onze jeugdclub aanspoorde om iets in te richten met de kermis, ging de bal aan het rollen. In september 2000 richtten we voor de eerste maal een legertent op op het kerkplein, en verzorgden we een beperkt programma op zondag.

Gezien de talrijke opkomst en de vele aanmoedigingen om door te gaan op hetzelfde elan hebben we het evenement het jaar erop uitgebreid naar zaterdag en zondag, met een optreden van een coverband op zaterdagavond als hoofdact.
De jaren daarna sleutelden we hier en daar wat aan de formule, maakten we de feesttent steeds groter en breidden we het programma op zondag uit. Ondanks de geringe ruimte op het kerkplein willen we niet van locatie veranderen, en passen we het programma steeds aan de beschikbare ruimte aan.

Alle activiteiten tijdens het kermisweekend zijn gratis. Om financieel rond te komen kan de jeugdclub gelukkig rekenen op de steun van de plaatselijke middenstand en heel wat andere sympathisanten. Met de opbrengst van dit kermisweekend organiseert de jeugdclub tal van activiteiten voor de jeugd van Pervijze zoals paintball, karting, lasershooting, muurklimmen, een bioscoopbezoek, voetbal, boottocht, thema-avonden in het lokaal..." besluit Wouter Vanhee.

Jeugdclub 't Verzet telt een 27-tal leden. Iedere jongere vanaf de leeftijd van 15 jaar is welkom als lid, en kan genieten van tal van voordelen. Het jeugdhuis is iedere vrijdagavond open, behalve de eerste vrijdagavond van de maand. Begin september start het nieuwe lidjaar. /span>


Goud voor Noella en Marcel (Uit Het Wekelijks Nieuws van 23/09/2004)

Vrijdag 10 september was een heuglijke dag voor Marcel T'Jaeckx en Noella Vercruysse; zijn vierden met familie en vrienden hun vijftigste huwelijksverjaardag. Een ontvangst op het stadhuis bood het stadsbestuur hen aan.

Noella is van Pervijze afkomstig. Haar vader werkte bij de spoorwegen en met een groot gezin had haar moeder meer dan de handen vol. Zij zou uiteindelijk zeventien keer bevallen. Tot haar veertiende ging Noella naar Pervijze naar school. Daarna mocht ze nog een jaar volgen bij de Dames van Sint-Niklaas in Diksmuide. Wanneer het gezin Georges Vercruysse - Rachel Vanbeveren naar het stationshuis in Ramskapelle verhuisde, werd Noella chef van de statie. Drie jaar lang verzorgde ze er de verzendingsdienst. Nadien vond zij werk bij apotheker Amery in de Kerkstraat. Het was in die periode dat zij Marcel leerde kennen. Marcel is een geboren Nieuwpoortenaar. Hij groeide op als vierde kind in een gezin van tien. Zijn vader werkte in 'Zwartjesfabriek'. Marcel ging tot zijn vijftiende naar school en vond dan werk in de Meco.

Dansen is de passie wel

De jubilarissen ontmoetten elkaar voor het eerst op het kermisbal in Ramskapelle. Zij was er met haar oudere zus en met enkele vrienden. Zowel Marcel als Noella waren fervente dansers, zodat zij na het bal afspraken om elkaar opnieuw te zien op het kermisbal in Veurne. De volgende dag echter moest Marcel naar Duitsland om er zijn legerdienst te vervullen. Via briefwisseling bleven ze met elkaar in contact.
Na zijn legerdienst kon Marcel verder in de Meco aan de slag. Het daaropvolgende jaar trouwden Marcel en Noella in Ramskapelle. Ze gingen wonen in een appartement in de Duinkerkestraat. In 1955 werd zoon Gilbert geboren. Zesentwintig jaar woonde het gezin T'Jaeckx-Vercruysse in de Kerkstraat.
In zijn vrije tijd ging het echtpaar dikwijls dansen. Bioscoopbezoen gebeurde eveneens, althans als Marcel met zijn orkest niet moest optreden, want 'The Blue Stars' toerden overal rond tot zelfs in Frankrijk. De jubilaris was ook jarenlang trombonespeler bij de ter ziele gegane Koninklijke Philharmonie.
In 1974 veranderde Marcel van werk : van de Meco trok hij naar de firma Brusselle. Daar werkte hij dertien jaar tot hij op zijn 56ste vervroegd met pensioen ging.

Beiaardconcerten

Al meer dan tien jaar woont het echtpaar in een zonnig appartement in de Havenstraat. Wanneer de wind uit de goede richting blaast, springt Marcel op de fiets. Noella houdt van kruiswoordraadsels. Samen genieten ze van een terrassje en van de Nieuwpoortse beiaardconcerten. Geregeld pikken ze een tv-documentaire mee. Het gouden echtpaar heeft een kleindochter en een kleinzoon alsook een achterkleinzoon.


Eerste Wereldoorlog nooit vergeten (Uit Het Wekelijks Nieuws van 29/10/2004)

De provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij huldigden vorige week het landschapskunstwerk van Lucas Coeman in Pervijze in. Het monumentale werk, dat langs het fietspad op de oude spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide geplaatst werd, verwijst in verschillende opzichten naar de Eerste Wereldoorlog.

Even buiten de dorpskom van Pervijze, richting Nieuwpoort, werd het landschapskunstwerk van Lucas Coeman 'neergelegd' op een driehoekig perceel naast de oude spoorwegbedding, dat nu als fietspad de Frontzate dienst doet. Het werk is een sobere herdenking aan de lokale oorlogsgebeurtenissen. De voormalige spoorlijk vormde indertijd de grens van de Belgische verdedigingslinie.
Het werk van Kortrijkzaan Coeman bestaat uit 104 gelijkvormige blokken in grijs beton, die in een welbepaald patroon in het weiland gelegd zijn.
De blokken vormen immers de getallen 4, 8, 19, 14, 11, 1, 19 en 18, getallen die samen de data 4 augustus 1914 en 11 november 1918 vormen : de begin- en einddatum van de Eerste Wereldoorlog. Er werd voor beton gekozen omdat deze materie tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het eerst gebruikt werd als strategisch beschermmiddel. Tenslotte verwijst het kunstwerk ook nog naar het gebruik van houten loopbruggen of 'passerellen' die de soldaten in de IJzervlakte gebruikten om natte en drassige plekken te overbruggen.

Westhoek

Het kunstwerk kadert in het project 'Landschapskunst in de Westhoek' van de provincie, die hiermee op een kunstzinnige wijze de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog wil verwerken. De provincie schreef een wedstrijd uit en het ontwerp van Coeman kreeg de voorkeur van de jury, die vond dat de kunstenaar er in slaagde om met eenvoudige middelen en minimale ingrepen een groot effect te bereiken, een subtiele ingreep in het landschap met respect voor het landschap. De laureaat ontving hiervoor de som van 12.936 Euro. In totaal werden 56 ontwerpen ingediend.
De concrete uitvoering op het terrein gebeurde door de ruilverkaveling Stuivekenskerke. Op 20 juni van dit jaar werdook al een landschapskunstwerk ingehuldigd in Fortem (Alveringem). Gedeputeerde voor Kunst en Cultuur Gunter Pertry stelde dat als laatste onderdeel van de herinrichting van de oude spoorwegbedding volgend jaar een aantal oorlogsrestanten zullen geconsolideerd worden, zoals de talrijke bunkers, geschutsstellingen, schuilplaatsen en abris langs de bedding en het oude stationsgebouw van Ramskapelle. Voorts wordt er ter hoogte van de grens met Diksmuide, langs de Venepevaart, een evocatie van twee schuilplaatsen uitgewerkt.


Pervijze herdenkt Wapenstilstand (Uit Het Wekelijks Nieuws van 19/11/2004)

In Pervijze werd, net als in zoveel andere gemeenten en steden, op 11 november de wapenstilstand herdacht met een ingetogen plechtigheid, georganiseerd door het plaatselijk bestuur van de Nationale Strijderbond België.

Daarbij werden zowel militaire als burgerlijke oorlogsslachtoffers herdacht met een kerkelijke plechtigheid in de St-Catharinakerk en een burgerlijke plechtigheid aan het gemeentelijk oorlogsmonument. "En de oorlog gaat maar door in Irak, Aghanistan, Israël en Palestina, Tsjetjenië, om nog maar te zwijgen van de nieuwste plaag, de gruwelen van het terrorisme", zie NSB-voorzitter Roger Riekaert in zijn gelegenheidstoespraak. "Niets rechtvaardigt terrorisme, gruwelijke en onaanvaardbare misdaden tegen de menselijkheid met als enige doelstelling onze samenleving te ontwrichten. De media moet zich ernstig beraden over het tonen van dergelijke beelden. Als de gruwelijke beelden de wereld niet meer ingestuurd worden, verliezen de daders het beoogde effect."
"Gelukkig spreken waarden ons nog aan. Er is nog dankbaarheid en dienstbaarheid voor de gemeenschap. Er zijn nog vele mensen die zich onbaatzuchtig inzetten. Jullie hier aanwezig zijn de getuigen dat de gebrachte offers niet tevergeefs waren", aldus Roger Riekaert, die een dodenappel hield voor hen die onze vrijheid hebben betaald met hun jonge leven en rusten in de aarde van Pervijze, Stuivekenskerke, Oostkerke en Lampernisse.

...


Muzikale familie Vanbeveren bij De Eendracht (Uit Het Wekelijks Nieuws van 03/12/2004)

De koninklijke fanfare De Eendracht vierde zaterdag haar jaarlijks Sint-Ceciliafeest in het muzieklokaal de Trompette. Tijdens het aperitief werden enkele trouwe muzikanten gehuldigd. Voorzitter Urbain Vanbeveren is al 50 jaar muzikant en kreeg een nationaal ereteken. Zijn dochters Severine en Sylvia, die allebei klarinet spelen kregen een medaille voor 25 jaar muzikant. Ook Danny Herreman is al 25 jaar muzikant. Alain Herregat tenslotte, schoonzoon van de voorzitter, en echtgenoot van Severine, tevens de man die het muziek er weer bovenop hielp, kreeg een ereteken voor 35 jaar muzikant.