Dit verscheen in de kranten over Pervijze - 2006


 

"Geen avond- en nachtwerk meer" (Uit Het Wekelijks Nieuws 06/01/2006)

Bard Johan Vandenberghe is het zingen nog niet verleerd

Het is al een tijdje stil rond oud-Pervijzenaar Johan Vandenberghe, momenteel woonachtig te Koksijde. Sedert zijn pensionering is hij zeker nog niet gestopt met optreden, met het brengen van zijn zelfgemaakte liedjes in het West-Vlaams gezongen. Alleen doet hij het nu wat kalmer aan en zijn avondlijke optredens niet meer aan de orde. Voor namiddagoptredens voor allerhande sociale organisaties en gepensioneerdenbonden komt hij wel nog de deur uit.

Nog even ter herinnering brengen dat Johan zijn muzikale carriere begon als gitarist bij Willem Vermandere, dit gedurende de periode van 1971 tot 1981. Dan scheidden hun wegen zich en begon Johan aan een eigen carriere die gedurende de afgelopen jaren heel wat CD's opleverden.


Wisseling van de wacht bij Jeugdclub 't Verzet (Uit Het Wekelijks Nieuws 06/01/2006)

Na tien jaar bewezen diensten heeft de 'oude' bestuursploeg plaats gemaakt voor een nieuw bestuur, dat bestaat uit Bruno Vandewoude, Mattias Vanheste, Steffi Vanheste, Tom Demulder en Pieter Vermander. De afscheidnemende bestuursploeg blijft evenwel nog even 'standby' om de nieuwe ploeg bij te staan met advies omtrent het beheer van het jeugdhuis.


Diamanten bruiloft van Maria Byloo (Uit Het Wekelijks Nieuws 13/01/2006)

Het is zestig jaar geleden dat geboren Pervijzenaar Maria Byloo in het huwelijk trad met Cyriel Vanparys. Beiden verblijven nog in goede gezondheid in het OCMW-rusthuis te Veurne.


Gouden bruiloft van Willy Vandeweghe en Camilla Verschave (Uit Het Wekelijks Nieuws 13/01/2006)

Willy Vandeweghe en Camilla Verschave, geboren en getogen Pervijzenaars, vierden hun gouden bruiloft en werden in de bloemetjes gezet door de burgemeester. Na een rijkgevuld leven genieten ze van hun pensioen en gaan ze regelmatig op reis naar Tenerife waar ze hun tweede thuis gevonden hebben.


André Vandewoude ligt overhoop met het stadsbestuur van Diksmuide (Uit Het Wekelijks Nieuws 20/01/2006)

Voor het bedrijf van André Vandewoude in de Molenstraat is er parkeerverbod uitgezonderd 's avonds en 's nachts van 19 uur tot 7 uur en ook niet op weekends en feestdagen. André Vandewoude is het daar niet mee eens en wil een algemeen parkeerverbod, zo zegt hij, om leveringen door het bedrijf en door leveranciers ook op die tijdstippen mogelijk te maken. Het stadsbestuur is het daar echter niet mee eens want hen lijkt het weinig waarschijnlijk dat er op die tijdstippen veel moet worden uit- of ingereden met grote vrachtwagens. Dit dispuut sleept blijkbaar al lange tijd aan.


Pervijzenaars bezetten kruispunt (Uit Het Wekelijks Nieuws 03/02/2006)

Een 60-tal Pervijzenaars hebben woensdagavond actie gevoerd, om het stadsbestuur van Diksmuide wakker te schudden dat Pervijze ook nog leeft, en wil blijven leven als dorp, en niet als op- en afrit voor de industrie naar de E40. Een 10-tal minuten werd het kruispunt in het dorp bezet en daardoor ontstond er meteen een file in alle richtingen. De woensdagavondacties zullen zich in de komende weken herhalen. Niet opgeven !


Jacques Van Heuverswyn en Marie Antoinette Baillieul vieren hun gouden bruiloft (Uit Het Wekelijks Nieuws 03/02/2006)

Beiden zijn 50 jaar getrouwd en kregen daarom de burgemeester en een schepen over de vloer. Jacques is een Nieuwpoortenaar van geboorte terwijl Marie Antoinette afkomstig is van Moeskroen. Ze huwden in 1956 en hebben vijf kinderen (waarvan één overleden) en negen kleinkinderen. Hartelijke gelukwensen en nog vele jaren samen.


Een 101-jarige te Veurne die een geboren Pervijzenaar is (Uit Het Wekelijks Nieuws 03/02/2006)

Het rusthuis Maria Troost bij het Sint Augustinusziekenhuis te Veurne vierde de 101ste verjaardag van Cyriel Swyngedouw. Cyriel werd geboren te Pervijze en was de jongste van vier kinderen. Tot zijn honderdste bleef Cyriel thuiswonen en hij verveelde zich geen minuut. Hartelijke gelukwensen aan deze kranige Pervijzenaar.


Emma Vandenbussche gaat naar de nationale finale van de Junior Journalistwedstrijd (Uit Het Wekelijks Nieuws 17/02/2006)

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde het Davidsfonds ook dit jaar opnieuw een selectiewedstrijd van de Junior Journalistwedstrijd, dit onder de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. Laureaat werd Emma Vandenbussche met 'Ik zie in de toekomst', een werkje dat volgens de jury getuigde van een zeer rijke fantasie, origineel gevonden, een boeiend en samenhangend verhaal dat leest als een sneltrein. Het verhaal van Emma mag meedingen naar de nationale titel van Junior Journalist van het Davidsfonds. Een eervolle vermelding ging naar Virginie Vannetelbosch met 'De toekomst'.


Bijeenkomst vrijwilligers Federatie Groot-Pervijze (Uit Het Wekelijks Nieuws 24/02/2006)

Uit dank organiseerde de Federatie Groot-Pervijze een bijeenkomst voor alle vrijwilligers van de vier parochies Lampernisse, Oostkerke, Pervijze en Stuivekenskerke. Door federatiepastoor Philippe Vindevogel werden de vele vrijwilligers bedankt voor hun belangloze inzet gedurende het afgelopen jaar.


Priester Philippe Vindevogel te gast in Lincoln (Uit Het Wekelijks Nieuws 24/02/2006)

Vorig jaar mocht de federatie Pervijze twee mensen ontvangen van de Graffoe Parish, een federatie van zes parochies in het Britse bisdom Lincoln. Dit jaar kreeg priester Philippe Vindevogel een uitnodiging voor een tegenbezoek. Samen met de heer Priem, archivaris van het bisdom werd gelogeerd in een gastgezin en werden verscheidene bezoeken afgelegd.


Bloed- en plasmagevers gehuldigd (Uit Het Laatste Nieuws van 25/02/2006)

Elf bloed- en plasmagevers werden gehuldigd voor verschillende redenen. Denise Leplae ontving een bedankingsgetuigschrift omdat ze op 65-jarige leeftijd stopt als bloedgever. Marc Hoorne had er 80 bloedgiften opzitten. 60 bloedgiften waren voor nog drie mensen en de overigen kregen een legpenning voor 20 bloedgiften.


Nieuw lokaal voor KLJ Groot-Pervijze (Uit Het Laatste Nieuws van 18/03/2006)

Na een serieuze lik ver, verschillende tubes silocone en uren gezaag heeft de KLJ van Groot-Pervijze haar nieuw lokaal in Ten Bercle klaar voor gebruik. De feestelijke opening vond onlangs plaats. De lokaalwijding gebeurde door provinciaal proost E.H. Marc Messiaen en plaatselijk priester Philippe Vindevogel. Nadien volgde een receptie. De KLJ van Groot-Pervijze telt momenteel meer dan 50 leden.


'Pervijze moet weer leven' (Uit Het Laatste Nieuws van 12/05/2006)

Enkele weken geleden werd Maria Desaever tot nieuwe voorzitter van de dorpsraad Pervijze Aktief 'gebombardeerd'. Na het onverwachte ontslag van Olivier Mahieu tuimelde Maria naar eigen zeggen zo'n beetje in die functie, maar ze wil haar beste beentje voorzetten. Ze is vooral bezorgd voor de verkeersveiligheid van Pervijze en wil verder ijveren voor de aanleg van een ring rond Pervijze. Als ze vanuit het stadsbestuur van Diksmuide zeggen dat de Pervijzenaars nog wat geduld moeten hebben, lijkt het haar dat ze al meer dan geduld genoeg hebben gehad want er is al 30 jaar sprake van dergelijke ringbaan. Volgend jaar bestaat de dorpsraad toevallig of niet ook 30 jaar, iets wat passend zou moeten gevierd worden. De toekomst zal duidelijk maken wat de dorpsraad ervan zal maken.


Goud voor Godelieve en Romain (Uit Het Laatste Nieuws van 12/05/2006)

Romain Vancompernolle en Godelieve Vermeersch zijn in het stadhuis samen met hun familie gehuldigd voor voor gouden huwelijksjubileum. Romain is afkomstig van Koekelare terwijl Godelieve geboren werd te Oostkerke. Ze huwden te Pervijze op 5 mei 1956 en gingen wonen in de Veurnestraat waar ze nog steeds wonen. Ze kregen vijf kinderen en zijn de trotse grootouders van elf kleinkinderen. Proficiat !


Bart Verbrugghe springt op de Hela-kar (Uit Het Laatste Nieuws van 12/05/2006)

Zopas werd op federaal niveau de wet goedgekeurd die militairen voor het eerst de kans geeft als kandidaat op een verkiezingslijst te staan. Commandant Bart Verbrugghe uit de Veurnestraat zet meteen de stap. Sinds 1976 maakt hij deel uit van de Belgische Krijgsmacht en in 1991 vestigde hij zich te Pervijze waar hi algauw voorzitter werd van de dorpsraad Pervijze Aktief en zich ook actief inzette in tal van andere verenigingen te Diksmuide. Hij wil zeker geen meeloper zijn en wie Bart kent zal zich hierover niet verwonderen.


Philippe Vindevogel viert zilveren priesterjubileum (Uit Het Wekelijks Nieuws van 23/06/2006)

Ter gelegenheid van het eerste Federatiefeest van Groot-Pervijze met de parochies Pervijze, Oostkerke, Lampernisse en Stuivekenskerke werd het zilveren priesterjubileum van E.H. Philippe Vindevogel gevierd. Na een plechtige eucharistieviering in de Sint-Niklaas en Sint Catharinakerk - opgeluisterd door het zangkoor Nicolas Pervisum - kreeg priester Philippe Vindevogel aan de kerkdeur felicitaties van de parochianen. Daarna had in het ontmoetingscentrum Ten Bercle een receptie plaats waarop iedereen was uitgenodigd. De dag werd afgesloten met een barbecue.


De Egerländers geeft eerste concert (Uit Het Wekelijks Nieuws van 23/06/2006)

Het blaasorkest De Egerländers gaf op 10 juni zijn eerste concert. Voor deze primeur koos de unieke Egerländerkapel zaal Ten Bercle in thuisbasis Pervijze uit. Kapelmeester Alain Herregat leidde het concert in goede banen.


Tweede historische tentoonstelling over WO I (Uit Het Wekelijks Nieuws van 07/07/2006)

Tot 15 november kan je in Ten Bercle opnieuw terecht voor de historische tentoonstelling over WO I die de naam 'De kleine mens in de Grote Oorlog' heeft meegekregen. In deze tweede editie hebben de inrichters (mezelf, Roger Riekaert en Chris Vandewalle) het geheel enerzijds uitgebreid en anderzijds vernieuwd. Als we spreken over uitbreiding dan hebben we het over het belichten van de frontsoldaat die op het grondgebied van onze Federatie van Groot-Pervijze om het leven kwam. Ondertussen zijn ongeveer 2500 personen gekend. We trachten te weten te komen op welke manier ze heden ten dage nog herdacht worden. Zijn er nog sporen van deze onfortuinlijken terug te vinden, ofwel in onze streek ofwel in de streek van waar ze afkomstig waren ? Een interessante zoektocht die reeds heel wat fijne weetjes aan het licht heeft gebracht.
Op het vlak van uitbreiding kunnen we zeggen dat we nu niet alleen Pervijze belichten maar eveneens de andere gemeenten van Groot-Pervijze, te weten Oostkerke, Stuivekenskerke en Lampernisse. Oostkerke komt reeds over negen strekkende meter aan bod, over Lampernisse hebben we het als we terugkeren naar 1 december 1914 toen bij een bombardement op de kerk tientallen Franse soldaten jammerlijk om het leven kwamen. Heel wat materiaal van Stuivekenskerke ligt klaar maar bij gebrek aan nog een groot bord dienen we hier nog even mee te wachten.
Er werd heel wat publiciteit gemaakt via internet wat reeds resultaat heeft als we kijken in het boek dat ter plaatse licht voor commentaar : heel wat mensen van ver tot zeer ver buiten Pervijze kwamen reeds langs.


Roefel opnieuw schot in de roos (Uit Het Wekelijks Nieuws van 07/07/2006)

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerde de stedelijke jeugdraad opnieuw een editie van Roefel. Dit jaar waren de deelgemeenten Oostkerke, Lampernisse, Pervijze en de drie Kapelle de gastgemeenten. Ruim 600 kinderen namen in speelse kledij deel aan de verschillende activiteiten. Zo konden ze met de brandweer op pad trekken, badminton spelen, gebakjes maken en helpen op de boerderij. 's Middags was er een picknick voorzien en omstreeks 17u kon iedereen moe maar zeker voldaan terug naar huis trekken.


Gilbert Dolphen en Jeanne Dumolin vieren gouden bruiloft (Uit Het Wekelijks Nieuws van 18/08/2006)

In feestzaal Sint Jan werd de gouden bruiloft gevoerd van Gilbert en Jeanne. Gilbert werd geboren in Lampernisse op 22 mei 1935 en Jeanne eveneens in Lampernisse op 8 januari 1936. Ze huwden te Pervijze op 21 juli 1956. Gilbert werkte bij Bruggen en Wegen en Jeanne was huisvrouw. Hartelijke gelukwensen !


Feest bij Kunst en Vermaak (Uit Het Wekelijks Nieuws van 25/08/2006)

De biljartclub Kunst en Vermaak mag sinds kort de titel 'Koninklijk' dragen. na het 50-jarig bestaan van de club vorig jaar werd de aanvraag hiervoor gunstig beoordeeld door de bevoegde instanties. Reden genoeg om er een heus biljartfeest van te maken tijdens de kermisweek. Naast een feestmaal zal ook een jubileumtentoonstelling worden opgezet met onder andere de stichtingsacte, oude ledenlijsten en tal van andere documentatie. De tentoonstelling loop van 2 tot 10 september in het lokaal 'Het Druivenhof'.


Kunst en Vermaak viert kampioenen (Uit Het Wekelijks Nieuws van 06/10/2006)

De biljartclub Kunst en Vermaak vierde in haar lokaal 't Druivenhof haar 50-jarig bestaan en haar erkenning van 'Koninklijk'. Tevens werden de kampioenen van het afgelopen seizoen gehuldigd. Kampioen werd Gilbert Morael en de hoogste serie werd gespeeld door David Flamey. De trofee voor de meest gespeelde partijen op het groene laken ging naar Andre Vanlerberghe.


Bart Verbrugghe naar Lombardsijde (Uit Het Wekelijks Nieuws van 06/10/2006)

Onlangs werd kapitein-commandant Bart Verbrugghe, die met zijn gezin in de Veurnestraat in Pervijze woont, door de departement Vorming van Defensie aangesteld tot nieuwe bevelhebber van het Talencentrum van Defensie, dat gevestigd is in het Kwartier Lombardsijde.


Goud voor Simonne Van Slembrouck en Gerard Van Hee van Ramskapelle (Uit Het Wekelijks Nieuws van 27/10/2006)

Simonne Van Slembrouck groeide te Pervijze op als jongste van negen kinderen in een landbouwersgezin. Na haar lagere school ging ze drie jaar naar het pensionaat bij de Zusters Van Liefde. Daarna bleef ze thuis helpen op de boerderij en in het huishouden. Ze leerde haar toekomstige kennen op kermisdonderdag in Ramskapelle. Na een ritje op de botsauto's was het ijs gebroken en van het een kwam het ander : op 23 oktober 1956 traden ze in het huwelijk.

50 jaar later zijn ze nog steeds gelukkig samen en genieten ze van het leven in Ramskapelle.


Goud voor Cecilia en Lucien (Uit Het Wekelijks Nieuws van 17/11/2006)

Lucien Vermote en Cecile Hollevoet vierden onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag. Lucien werd geboren in Pervijze op 8 mei 1931 en Cecile kwam ter wereld in Oostkerke op 12 juli 1934. Lucien verdiende de kost als bouwvakker en later als monteerder terwijl Cecile werkster was en zorgde voor het huishouden. Ze hebben twee kinderen, 6 kleinkinderen en een achterkleinkind. We wensen hen nog vele jaren samen.