Dit verscheen in de kranten over Pervijze - 2007

 


Federatie dankt met een gezellig etentje (Uit Het Wekelijks Nieuws van 02/02/2007)

In het ontmoetingscentrum Ten Bercle had een nieuwjaarsbijeenkomst plaats met alle medewerkers van de Federatie Groot-Pervijze. Priester Philippe dankte namens de federale stuurgroep de 70 aanwezigen voor hun vrijwillige inzet en medewerking in parochie en federatie van Groot-Pervijze.Gaby Verstraete nieuw gemeenteraadslid (Uit Het Wekelijks Nieuws van 02/02/2007)

Maandagavond (eind januari) heeft Gaby Verstraete (CD&V) de eed afgelegd in opvolging van Joseph Boone uit Keiem die ontslag nam en gaat zetelen in de OCMW-raad. Gaby Verstraete woont in Pervijze en het is 18 jaar geleden dat een Pervijzenaar zetelde in de gemeenteraad. Gaby Verstraete is CD&V-secretaris en actief in de landelijke beweging, Gezinsbond en parochiewerking. Hij behaalde in de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 1022 naamstemmen.


Speciale hulde aan Walter Verslype (Uit Het Wekelijks Nieuws van 09/02/2007)

In Ten Bercle huldigde Dirk Galle van het bloedtransfusiecentrum West-Vlaanderen Walter Verslype. Walter bereikte de leeftijdsgrens van 65 jaar en moet stoppen met bloedgeven. Walter, die bestuurslid is van de vriendenkring van de vrijwillige bloed- en plasmagevers van Pervijze, kreeg een bedankingsgetuigschrift en een speciaal aandenken. Walter gaf in totaal 141 keer bloed.


Oosters schouwspel in Ten Bercle (Uit Het Wekelijks Nieuws van 02/03/2007)

De kinderen van de Vrije Basisschool voerden onlangs het Oosters Schouwspel Aladdin op in het ontmoetingscentrum Ten Bercle. Na eerdere vertoningen van Peter Pan en Jan Zonder Vrees werd dit keer gekozen voor een oosters getint totaalspektakel, waaraan zowat alle kinderen van de school deelnamen. De talrijk opgekomen toeschouwers kregen buikdanseressen en slangenbezweerders te zien, naast dans, zang, muziek en toneel.


Bran Depue is laureaat (Uit Het Wekelijks Nieuws van 09/03/2007)

Het Davidsfonds van Pervijze organiseerde naar jaarlijkse gewoonte en met medewerking van haar nationale afdeling en het vijfde en zesde leerjaar van de gesubsidieerde basisschool, een selectieproef voor de Junior Journalistwedstrijd. Laureaat van deze editie werd de elfjarige Bran Depue uit de Veurnestraat 16, met zijn opstel 'Operatie Fuifhut voor Kids'. De jury loofde het werk van Bran omwillen van de zeer goede vorm en inhoud en de originele woordenschat. De prijsuitreiking vond plaats in het ontmoetingscentrum Ten Bercle, voorafgaand aan het ledenfeest van het Davidsfonds Pervijze. Bran mag meteen later op het jaar ook meedingen naar de nationale titel van Junior Journalist.


Geen oplossing voor Pervijze (Uit Het Wekelijks Nieuws van 16/03/2007)

Vlaams Ministerpresident Yves Leterme was te Diksmuide te gast omdat hij er een afspraak had met het stadsbestuur om een aantal hangende dossiers te bespreken. Gebleken is dat de Vlaamse regering een aantal projecten volop steunt maar ook niet voor alle 'hete hangijzers' een pasklare oplossing heeft. De doortocht door Pervijze is één van die hangijzers. Het antwoord van Dhr Leterme luidt als volgt : voor de doortocht in Pervijze zijn er niet direct grote maatregelen mogelijk of pasklare oplossingen voorhanden, maar op bepaalde punten kunnen er ingrepen gebeuren die de verkeersveiligheid verhogen. Enkel parkeerplaatsen wegnemen is geen optie want dan zal de snelheid alleen maar verhogen.


Een viergeslacht (Uit Het Wekelijks Nieuws van 23/03/2007)

De 87-jarige Maria Goderis van Pervijze is supertrots want voor de derde keer neemt ze de leiding van een vrouwelijk viergeslacht. Haar dochter Agnes Beuselinck woont in Steenkerke. haar dochter zocht haar geluk want verderop in Sleidinge Evergem. Nu werd de achterkleindochter van Maria, Linde Schuurmans geboren te Gent op 18 februari.


Pervijze strijdt nog mee (Uit Het Wekelijks Nieuws van 06/04/2007)

'Dorp met toekomst', een initiatief van de Landelijke Gilde in samenwerking met de Vlaamse overheid, wil dorpsbewoners of verenigingen met een actie of voorstel dat het '(samen)leven in het dorp verbetert' bekronen. Een provinciale jury heeft voor West-Vlaanderen vijf laureaten aangeduid die tussen april en september hun project mogen uitwerken en daarvoor maximum 2.500 Euro krijgen. Een van die vijf is Pervijze.

'We hebben een heus dorpsfeest ingediend als project' zegt Maria Desaever, de voorzitter van de dorpsraad Pervijze Aktief. 'Een Vierdorpenfeest naar aanleiding van 30 jaar Pervijze Aktief, het dorpsorgaan dat er in 1977 kwam als spreekbuis voor het met het grote Diksmuide gefusioneerde Pervijze en zijn deelgemeenten Lampernisse, Oostkerke en Stuivekenskerke. Het gedetailleerde feestprogramma moet nog besproken en goedgekeurd worden in de eerstvolgende bijeenkomst van de dorpsraad'.

Pervijze maakt trouwens ook nog altijd kans om als het dorp met toekomst 10.000 Euro binnen te rijven voo een nog groter dorpsfeest.


Nicolas Pervizum jubileert (Uit Het Wekelijks Nieuws van 20/04/2007)

Het zangkoor 'Nicolas Pervizum' werd opgericht in november 1982 op initiatief van wijlen E.H. Garmijn en Eddy Wittouck.Het koor werd samengesteld om de kerstavond van 1982 op te luisteren. Meteen werden 42 mensen bereid gevonden om mee te zingen en dus besloot men ermee door te gaan. Met giften van de bestuursleden en een gift van de parochiepriester kocht men in 1984 een orgel aan voor de nog steeds vaste begeleider Robert Dehaese en trad men voortaan op met uniforme kledij.

De doelstellingen waren en zijn nog steeds de verscheidene kerkdiensten opluisteren. Daarnaast wordt ook meegewerkt aan curlurele activiteiten zoals het jaarlijks ledenfeest van het Davidsfonds en de lenteconcerten in samenwerking met de Fanfare De Eendracht. De wekelijkse repitities vonden plaats in de parochiekerk en op koude winterdagen werd uitgeweken naar de kapel van het klooster. Later kreeg het koor een lokaal in de oude jongensschool en vanaf 1987 werd een eigen lokaal in gebruik genomen in het nieuwe ontmoetingscentrum Ten Bercle.

Nu organiseerde de enthousiaste groep zangliefhebbers een jubileumfeest en werd een aantal koorleden gehuldigd omwillen van hun trouw lidmaatschap. In die 25 jaar evolueerde het koor van een gelegenheidsgroepje naar een volwaardige culturele amateurvereniging.


Madeleine leidt drie viergeslachten (Uit Het Wekelijks Nieuws van 20/04/2007)

De 85-jarige Madeleine Alexander mag trots zijn op haar grote familie die in vrouwelijke lijn maar liefst drie viergeslachten telt. Een eerste viergeslacht wordt gerealiseerd door Madeleine, haar dochter Maria Vandenbussche (49), kleindochter Tamara Vanleenhove (30) en Iana Styaert (3). Een tweede lijn komt er door Madeleine, dochter Nadine Vandenbussche (50, kleindochter Gwendoline Vandenbussche (30) en Kiara Glorie (4) en tenslotte is nog een derde dochter van Madeleine, Bernadette Vandenbussche (46), die met kleindochter Laure Markey (24) en de kleine Caitlin Boncquet (10 maanden) het jongste viergeslacht uitmaakt.


Briljant voor Jozef en Paula (Uit Het Laatste Nieuws van 15/05/2007)

In Oostende vierden Jozef Kemel en Laura Cornelis hun briljanten huwelijksjubileum. Jozef werd wegens de oorlogsomstandigheden nog geboren te De Panne in 1919 maar zijn ouders kwamen kort nadien te Pervijze wonen. Laura Cornelis, dochter van meester Nestor Cornelis werd te Jabbeke geboren in 1923 en kwam ook te Pervijze wonen met haar ouders. Jozef en Laura huwden te Pervijze in 1942 en hebben ondertussen drie dochters, vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.


Goud voor Gaby en Urbain (Uit Het Wekelijks Nieuws van 22/06/2007)

In Oostduinkerke vierden Gabrielle Delanghe en Urbain Vandamme onlangs hun gouden huwelijksjubileum. Urbain werd geboren in Ramskapelle terwijl Gabrielle geboren werd te Pervijze. Ze leerden elkaar kennen op een nieuwjaarsbal te Pervijze waar ze na hun huwelijk ook gingen wonen. Later verhuisden ze naar Ramskapelle waar Gabrielle een kruidenierswinkel uitbaatte. Ze kregen twee zonen en hebben ondertussen ook twee kleinkinderen. Momenteel wonen ze te Oostduinkerke.


Kunst en Vermaak viert biljartkampioen (Uit Het Wekelijks Nieuws van 29/06/2007)

De koninklijke biljartclub Kunst en Vermaak, gevestigd in lokaal Druivenhof, vierde haar kampioenen van het afgelopen seizoen. Kampioen werd Filip Goemaere en Andre Vanlerberghe had de meeste partijen gespeeld. Beiden poseerden gewillig met de rest van het bestuur zijnde Peter Claeys, David Flamey, Johan Huyghe, Marc Maelfeyt, Eugeen Vanlerberghe en ook met lokaaluitbaatster Fabienne.


Vier dorpen vieren feest (Uit Het Wekelijks Nieuws van 29/06/2007)

Op zondag 1 juli viert Groot-Pervijze feest, een vierdorpenfeest. Hiermee herdenkt men de toevoeging aan Diksmuide, 30 jaar geleden en het daarbij gepaard gaande ontstaan van de dorpsraad Pervijze Aktief.
Op het programma staat ondermeer een vierdorpenwandeling, een straatbrunch en een boombal. Alles wordt op gang getrokken om 10u30 door de kleuters en lagere schoolkinderen van Groot Pervijze met een ballonwedstrijd. Dan volgt de straatbrunch. voor 's avonds het boombal begint kan men ondertussen deelnemen aan de vierdorpenwandeling en is er voor de ouderen een toeristentreintje voorzien om hen te voeren naar de verschillende dorpskernen.


Gratis vat als landgenoot wint - doortocht van de Ronde van Frankrijk te Pervijze (Uit Het Wekelijks Nieuws van 06/07/2007)

Rond 09u30 passeert de retro-tour door het dorp. Deze in totaal 2.000 wielertoeristen in retro-outfit rijden van Diksmuide naar Gent langs het tourparcour. Vanaf 11 uur brengt de covergroep 'Cocktail Maison' sfeer op het dorpsplein. In de buitenbar kan men dan genieten van de beste hits van vroeger terwijl er tussendoor broodjes met barbecueworst verkregen kunnen worden. Rond 13 uur trekt de publiciteitskaravaan voorbij en een paar uur later volgt dan de climax van de dag met de doortocht van het wielerpeloton. Het vervolg van de rit kan gevolgd worden op een reuzenscherm en als er in Gent een Belg als eerste over de meet komt, dan volgt een gratis vat.
Met de overwinning van Gert Steegmans was dit het geval en een insider wist me te vertellen dat het gratis vat kort nadien reeds soldaat was gemaakt. Hadden ze een voorgevoel gehad en reeds voor de aankomst het vat gekraakt ?


Misdienaars op kamp (Uit Het Wekelijks Nieuws van 17/08/2007)

Deze vakantie trokken meer dan 20 misdienaars van de kerkfederatie Groot-Pervijze voor drie dagen op kamp naar de Alveringemse deelgemeente Gijverinkhove. De driedaagse begon met een zendingsviering en de zegening van de sjaaltjes in de kerk van Pervijze. Met de fiets werd vervolgens gereden naar de kampplaats, die tot bij de aankomst een goed bewaard geheim bleef. Het weer was opperbest en de drie dagen vol ontspanning en activiteiten vlogen zo voorbij. Dankzij de leiding van de misdienaars en de vele meewerkende volwassenen en ouders konden de misdienaars ook deze keer genieten van een schitterend kamp.


Diamant voor Rosa en Cyriel (Uit Het Wekelijks Nieuws van 17/08/2007)

Cyriel Vermote en Rosa Dewilde uit de Schoolstraat 7 zijn 60 jaar gehuwd. Cyriel werd op 22 maart 1922 geboren te Pervijze en Rosa op 12 oktober 1927 in Echtegem. Ze beloofden elkaar eeuwige trouw in Sijsele op 19 juli 1947. Ze hebben vier kinderen. Cyriel was diamantslijper en later werkman bij de gemeente Beerst en - na de fusie - bij de technische dienst van Diksmuide. Hij was ruim 28 jaar voorzitter van CM-Beerst en vandaag is hij binnen de Ziekenzorgkern ere-voorzitter. Tevens was hij vele jaren actief bestuurslid van het ACW en de CM. Cyriel heeft een prachtige stem en hij is al vanaf het ontstaan lid van het parochiekoor. Hij is ook een virtuoos in het bespelen van zijn mondharmonica. Als ervaren imker beheert Rosa verschillende bijenkorven. Zij is ook actief als bestuurslid van KAV en zij gaat jaarlijks op ronde als propagandiste van de Vrienden van Lourdes.


Achtste tentekermesse (Uit Het Wekelijks Nieuws van 24/08/2007)

Tijdens het eerste weekend van september vindt al voor de achtste keer Tentekermesse plaatst op het dorpsplein. Wat acht jaar geleden kleinschalig begon, is ondertussen uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Een overzicht van de programmatie : op zaterdag 1 september wordt de feesttent om 16 uur geopend, om 19 uur is er happy hour en om 22 uur treedt de covergroep 'De Kemels' op. Deze nederlandstalige poprock covergroep uit Heule krijgt de massa ongetwijfeld in beweging met nummers van Gorki tot Guus Meeuwis.
Zondagmorgen om 11 uur is er traditioneel opnieuw aperitief met gratis hapjes. In de namiddag om 15 uur staat mister Sparks geprogrammeerd met een vuurspektakelshow : vuurvoelen, vuurswinging, vuureten en uiteraard vuurspuwen volgen elkaar op in een razend tempo. Afsluiter om 17u30 is The Blik Dooze Band die een mix brengen van volkse muziek, popcovers en eigen cabaretteksten, een combinatie van slapstick, cabaret, folk en andere genres met de bedoeling het publiek te bespelen, op het verkeerde been te zetten en tegen elkaar uit te spelen. Er is gratis toegang tot alle activiteiten.


Dodelijke klap op Veurnekeiweg (Uit Het Nieuwsblad van 21/09/2007)

Woensdagavond omstreeks 21u30 reed Pieter Jan Claeys uit Oostduinkerke samen met zijn vriend Mathias Vanheste eveneens wonende te Oostduinkerke maar afkomstig van Pervijze, op de Veurnekeiweg ter hoogte van Wulpen toen hij plots de controle over het stuur verloor waarna zijn wagen begon te tollen en tegen een tegenligger gekatapulteerd werd. Pieter Jan was op slag door en Mathias Vanheste werd nog gereanimeerd maar ook voor hem kon geen hulp meer baten.

Mathias woonde sinds kort in Oostduinkerke en werkte er in de Proxi Delhaize waar hij ook op een appartement verbleef. Vader Luc, moeder Sabine Vanlerberghe, broer Michiel en zus Steffie wonen in Pervijze. "Mathias werkte graag op zijn pc, maar hij speelde vooral graag voetbal. Hij was stil maar had veel vrienden." aldus zijn vader Luc. Mathias wordt dinsdag 25 september om 10u begraven in de kerk van Pervijze.


Goud voor Maurits en Solange (Uit Het Wekelijks Nieuws van 28/09/2007)

Maurits Boucquez werd geboren in Pervijze en zijn echtgenote Solange Bulteel in Izenberge. Ze huwden in Izenberge op 21 september 2007. Maurits verdiende de kost als zelfstandig plaffoneerder. Ze kregen een zoon Roland, gehuwd met Soraya Ackx, en vier kleinkinderen. Het koppel woonde in Wulpen maar sinds Maurits met pensioen is, woont het echtpaar te Diksmuide. Maurits is een gewezen OCMW- en gemeenteraadslid van Koksijde. Hij is ook de initiatiefnemer van de Bachten de Kupe auto-en fietszoektocht. Solange doet graag een terrasje en Maurits is een fervent visser.


Fransman overlijdt na klap tegen paal (Uit Het Wekelijks Nieuws van 28/09/2007)

Een ongeval kostte dinsdag 25 september rond 16u45 het leven aan een 23-jarige Fransman uit Coudekerque-Branche. De jongeman verloor de controle over het stuur in de Veurnestraat. Zijn auto raakte van de weg af en smakte tegen een electriciteitspaal. De brandweer moest de man uit zijn voertuig bevrijden, maar voor het slachtoffer kon echter gen hulp meer baten.


Goud voor Marcel en Christiane (Uit Het Wekelijks Nieuws van 28/09/2007)

Marcel Feryn en Christiane Vandenbussche uit de Schoorbakkestraat 41 hebben hun gouden jubileum gevierd. Ze gaven elkaar hun jawoord op 24 mei 1957. Marcel was veearts en was ook actief in de politiek als gemeenteraadslid en schepen. Hij geniet nu van zijn tuin en is lid van de volkstuin 't Hoekje Grond. Het koppel heeft zeven kinderen en ondertussen ook 21 kleinkinderen.


Leeskring bestaat vijf jaar (Uit Het Wekelijks Nieuws van 26/10/2007)

Vijf jaar geleden werd in Pervijze een leeskring opgestart, een samenwerkingsinitiatief van de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds en de openbare bibliotheek van Diksmuide. Bedoeling is dat de leden van de leeskring zich enkele keren per jaar verdiepen in een boek en hun leeservaringen delen.
Zo ontdekken de leden van de leeskring onder leiding van leeskringbegeleider Frida Maeyaert een boek vanuit verschillende hoeken. Verschillende zienswijzen kunnen aan elkaar getoetst worden en vormen stof tot discussie. Wie deel wil uitmaken van de leeskring kan zijn naam opgeven bij Chris De Hantsetters, Veurnestraat 50 te Pervijze of op het numer 051/555 411. Als bijdrage in de kosten wordt 10 Euro per half jaar gevraagd.


Vrouwelijk viergeslacht te Diksmuide (Uit Het Wekelijks Nieuws van 09/11/2007)

In de IJzerlaan 46 te Diksmuide werd een vrouwelijk viergeslacht op de gevoelige plaat gelegd : overgrootmoeder Irene Vanlerberghe, haar dochter Lena Markey (beiden oud-Pervijzenaars), Karen Talifré en haar dochtertje van 4 maanden.


Agnes en Omer in het goud (Uit Het Wekelijks Nieuws van 09/11/2007)

Omer Depuydt en Agnes Harteel delen al 50 jaar lief en leed. Omer werd geboren in Pervijze op 28 oktober 1931 , Agnes in Stuivekenskerke op 6 oktober 1932. Ze huwden in Stuivekenskerke op 2 oktober 1957. Omer en Agnes waren uitbaters van een landbouwbedrijf langsheen de Schoorbakkestraat in Pervijze. Sedert een jaar wonen ze in Diksmuide.


Nieuwe fietspaden langs Schoorbakkestraat (Uit Het Wekelijks Nieuws van 09/11/2007)

De gemeenteraad stelde een ontwerper aan met als opdracht een dossier op te maken voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Schoorbakkestraat die een weg is die valt onder het beheer van het Vlaams Gewest. De aanleg zelf wordt volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
De aanleg van deze fietspaden heeft een dubbel doel : enerzijds van de Schoorbakkestraat een aantrekkelijke fietsverbinding maken tussen de Frontzate en de IJzer, en anderzijds een veilige fietsverbinding maken voor zij die vanaf Schore, het gehucht Schoorbakke of Stuivekenskerke naar Pervijze moeten, of omgekeerd.
De fietspaden zullen over een afstand van 3,16 km aangelegd worden vanaf Schoorbakkebrug tot waar de Frontzate de Schoorbakkestraat dwarst. Of er zal geopteerd worden voor een dubbelrichting fietspad aan één zijde van de weg, dan wel voor klassieke fietspaden aan weerszijden van de rijweg, zal later worden beslist in de gemeentelijke begeleidingscommissie Mobiliteit.


11 november in Pervijze (Uit Het Wekelijks Nieuws van 09/11/2007)

Naar aanleiding van Wapenstilstand organiseert NSB Pervijze op zondag 11 november traditioneel een passende viering om de burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers van de grote wereldbrand te herdenken. De plechtigheid wordt afgesloten bij het graf van piloot James Albert Robertson die in Pervijze neerstortte op 29 november 1943.
Het offer van deze Canadese held zal dit jaar speciaal in de verf gezet worden. In augustus kreeg de tentoonstelling van het herdenkingscomité in Ten Bercle het bezoek van de dochter van F/O Robertson. Persoonlijk konden we haar niet ontmoeten maar via e-mail is er toch contact gelegd, veelvuldig contact zelf. Dit resulteerde in het doorspelen van verschillende documenten en foto's die een klaarder licht werpen op deze piloot die sedert 1946 te Pervijze begraven ligt.
Verdere opzoekingen en navragen bij verschillende Canadese en Britse instanties hebben nog meer aan het licht gebracht zodat we nu heel wat weten over de omstandigheden waarin hij om het leven kwam.
Dit is dé gelegenheid om hem speciaal te herdenken. Terzelfdertijd kan het herdenkingscomité nu reeds aankondigen dat volgend jaar in de tentoonstelling een apart paneel zal voorzien worden waarin alles uit de doeken gedaan wordt.
Hierbij een noot van de webmaster : de tentoonstelling loopt volgend jaar van 10 mei tot en met 11 november.


kerkraden zoeken nieuwe leden (Uit Het Wekelijks Nieuws van 21/12/2007)

Binnen de kerkraad van de kerkfabrieken van de gemeenten van Groot-Pervijze zijn verschillende vacatures. Kandidaat leden kunnen zich melden bij pastoor Vindevogel.
De voorwaarden om in aanmerking te komen als lid van de kerkraad zijn de volgende : men moet Rooms-katholiek zijn, de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op het ogenblik van de aanstelling en in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn in de gemeente van de gebiedsomschrijving van de parochie, in dit geval dus in Diksmuide. Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten voor 15 januari ingediend zijn bij pastoor Philippe Vindevogel, Schoorbakkestraat 15 te Pervijze. Alle info op 051/555107.