Het kastanjeplein - The chestnut-tree square

Unieke foto van wat nu het kastanjeplein is : links de pastorij en rechts de brouwerij Devos en vooraan het oud kerkhof van Sint Catharina Capelle. De kastanjebomen rond het plein werden geplant na 1894
*
Unique photo of the "kastanjeplein" before 1914 : at the left side the presbytery and at the right side the brewery of the family Devos. In front the old cemetery of Saint Catharina Capelle. The chestnut-trees around the square where planted after 1894