Het klooster - the convent

Algemeen zicht op het klooster der Zusters van Liefde dat in 1864 werd opgericht. Deze gebouwen deden dienst als ouderlingengesticht en kostschool. In 1986 verlieten de laatste kloosterzusters de gebouwen en in 1988 werd het grootste gedeelte van het complex afgebroken. Het overgebleven deel doet nu nog dienst als ontmoetingscentrum en kreeg de naam "Ten Berkel" naar de voormalige heerlijkheid
*
General sight on the convent of the Sisters of Charity, established in 1864. In the buildings there was also a rest-home and a boarding-school. In 1986, the remaining sisters left Pervijze and in 1988 the greatest part of the block was demolished. What is left is untill now a meetig center for the corporate life in Pervijze and it got the name "Ten Berkel", referring to the former seignory