26/10/1914

Het Belgisch leger moet terug wijken tot aan de spoorwegberm. Met het oog op de overstroming van het gebied tussen spoorweg en IJzer wordt het bevel gegeven de doorgangen van de berm te dichten. Een eerste poging 's nachts geeft maar weinig resultaat. Ondertussen wordt Pervijze beschoten
*
The Belgian army has to pull back till the bank of the railroad. As a preparation for the inundation of the area between the railroad and the Yzer, the order is given to close all the passages of the bank. A first attempt at night gives only a small result. Meanwhile the shooting of Pervijze is going on