15/08/1916

De uitkijktoren op het kastanjeplein wordt vernietigd door verschillende obussen van de vijand. Ondertussen is Pervijze een desolate ru´ne geworden waar enkel nog soldaten tegen wil en dank vertoeven in mensonwaardige omstandigheden
*
the observationpost at the chestnut square is destroyed by different bombs from the enemy. Meanwhile Pervijze has become a desolate ruin where soldiers without another option are staying in circumstances unworthy of man