De kerk - the church

De kerk enkele jaren na de heropbouw met rechts de nieuwe pastorij op zijn nieuwe locatie
*
The church a few years after the rebuilding with at the right side the new vicarage at his new location