Het begin van de Veurnestraat - The beginning of the road to Veurne

De voornaamste gebouwen zijn reeds klaar zoals van links naar rechts de nieuwe maalderij Vandeweghe, het klooster, de kerk, de pastorij en nog enkele woonhuizen. Men is bezig met de heraanleg van het dorpsplein en de straat naar Nieuwpoort.
*
The main buildings are ready already with frim left to right the new mill Vandeweghe, the convent, the church, the vicarage and some private houses. People are working with the laying-out of the village square and the road to Nieuwpoort.