De weg naar Diksmuide - the road to Diksmuide

Deze foto werd wel zeer kort na het einde van de oorlog genomen. Nieuwe huizen zijn er nog niet te zien. Enkel aan de linkerzijde een barak opgetrokken voor één van de reeds teruggekeerde families. Deze foto werd waarschijnlijk genomen ongeveer voor de plaats waar het gemeentehuis zal komen. Achter de barak is een deel van de school te zien.
*
This photo was taken shortly after the end of the war. There are no new houses yet.Only at the left side a shet is constructed for one of the families that already returned. This photo was probably taken at about the place where the village-hall shall be builded. Behind the shet you can a see a part of the school.