De noodkerk op het kastanjeplein - the provisionally church on the 'Kastanjeplein'

Terwijl de missen kort na de oorlog werden opgedragen in deze houten noodkerk, werd op het dorpsplein een aanvang genomen met de bouw van de nieuwe kerk.
*
While the services shorthly after the war where held in this provisionally wooden church, they started in the meantime building the new church on the village square.