De gemeenteschool - The school

De gemeenteschool met het huis van de hoofdonderwijzer in het midden. Links was de turnzaal en rechts met het ronde dak de bibliotheek. De kinderen steken juist onder begeleiding de straat over.
*
The school with the house of the headteacher in the middle. At the left was the room for gymnastics and at the right with the round roof the library. The children are crossing the road under escort.