De Schoorbakkestraat - The road to Schoorbakke

De nieuwe rij woningen rechtover de kerk en het kerkhof. Links de pastorij en rechts de herberg 'De Gouden Leeuw'. Tussenin waren de andere woningen overwegend café's.
*
The new row of houses accross the church and the cemetery. At the left the new vicarage and at the right the inn 'The Golden Lion'. In between the other houses where mainly inn's.