het gehucht Schoorbakke - the hamlet of Schoorbakke

Het gehucht Schoorbakke aan de oevers van de IJzer met aan weerszijden van de weg de twee eerst gebouwde nieuwe huisjes. Rechts een herberg van de family Pylyser en links de woning van Eduard Vandamme.
*
The hamlet of Schoorbakke at the borders of the IJzer with at both sides of the road the two first rebuilded new little houses. Right an inn of the family Pylyser and left the house of Eduard Vandamme.