tot 1904

Foto van een groep kostschoolleerlingen geflankeerd (links) door de toenmalige moeder overste Coleta Dalle. Moeder Justina zoals ze werd genoemd was kloosteroverste van 1870 tot 1904.

Nadat de bouw van het klooster begon in 1868 werden in 1869 reeds kostschoolleerlingen aangenomen. In 1870 verhuisde de bewaarschool naar het klooster. Stelselmatig werden de nodige gebouwen opgetrokken en de vereiste lokalen toegevoegd.

In 1876 namen de zusters ook de zorg voor zowel mannelijke als vrouwelijk ouderlingen aan werd in een deel van het klooster een wezenhuis opgericht. rond 1900 werd er ook een boerderij aan verbonden en in 1913 werd het klooster herbouwd.