1910

Een huishoudklas en zoals de postkaarten uit die tijd was ook het onderwijs in het Frans. Uit alle hoeken en kanten van de streek van Veurne Ambacht kwamen de dochters van rijke boeren en de begoede standen naar Pervijze voor het degelijke onderwijs dat er onderwezen werd.