1920

De zusters en wezen keerden naar Pervijze terug op 20 februari 1920 waar ze onderdak vonden in een barak. Geleidelijk aan verrees echter alles uit het puin. In 1993 kreeg het klooster onderstaand kruisbeeld terug dat tijdens de oorlog uit de puinen door een Belgisch soldaat werd meegenomen. Dit kruisbeeld blijft tot heden bewaard in het moederklooster te Roeselare.