1925

Algemeen zicht op de kloostergebouwen gezien van achteraan in de Nieuwpoortstraat.