1956

In 1951 werd een aanvraag ingediend om de Vrije Middelbare School om te vormen tot Secundair onderwijs. Twee jaar later werd de school, als eerste in de regio, gesubsidieerd. In 1956 werd het klooster de hoofdzetel van het Wit-Gele Kruis voor de regio. In 1958 werd zuster Anna (Denise Gunst) de nieuwe kloosteroverste na het overlijden van moeder Libaria.