volgende terug naar overzicht

Germonpré Camiel

Zoon van Engelbertus en Melanie Vandekerckhove, geboren te Pervijze op 18 juli 1891.

Hij bleef ongehuwd.

Bij het uitbreken van de oorlog woonde hij op de Proostdijk.

Hij was soldaat milicien van de klas 1911.

Bij het uitbreken van de oorlog werd hij gemobiliseerd op 1 augustus en ingedeeld bij het 23ste Linieregiment met stamnummer 123/56174.

Bij het begin van de oorlog wordt zijn eenheid naar Tienen gezonden waar ze stelling nemen aan de Gete. Op 18 augustus ondergaan ze hun vuurdoop te Sint Margriete Houtem waar ze de terugtocht van het leger dekken. De veldschansen van Neerlinter en Oplinter en de drie 'redoutes' tussen dit dorp en Tienen waren volledig uit elkaar geslagen door Duits artillerievuur. De overige troepen, opgesteld ten zuiden van Sint Margriete, zijn eveneens in het gevecht gewikkeld. Tegen een Duitse overmacht van 40.000 man en 160 kanonnen dienen ze zich tegen de middag terug te trekken na zware verliezen.

Dezelfde dag valt hij als eerste slachtoffer van Pervijze te Sint Margriete Houtem.

In eerste instantie werd hij op 22 maart 1915 begraven op de begraafplaats Grimde oude kerk, graf 102. Grimde is een gehucht van Tienen.

Nu is zijn lichaam bijgezet samen met 138 andere Belgische gesneuvelden in de oude Sint Pieterskerk van Grimde. Dit kerkje werd ingericht als funerair monument.

Zijn naam staat vermeld op het oorlogsmonument van Pervijze.