E-BOOKS '14 - '18

De Belgische inbreng tijdens WO I - een verzameling literiare werken verkrijgbaar op CD-rom

Woord vooraf

De oorlogscampagne van het Belgisch leger kan onderverdeeld worden in 3 periodes. We hebben de bewegingsoorlog van 4 augustus 1914 tot het begin van de IJzerslag in oktober 1914, de IJzerslag en de zogenaamde 'Grote Wacht aan de IJzer' van oktober 1914 tot september 1918 en tenslotte het bevrijdingsoffensief dat eindigde met de wapenstilstand op 11 november 1918.
Iedereen was het erover eens : het kleine Belgische leger speelde door zijn heldhaftig verzet tegen de machtige Duitse vijand, een belangrijke rol in het verloop van de oorlog. De dodentol was echter bijzonder zwaar in verhouding tot de grootte van het leger. Ongeveer 42.000 Belgische militairen lieten het leven. Te weinig wordt hier aandacht aan besteed.

Doel

Talrijke boeken van diverse omvang zijn reeds verschenen en zien tot vandaag het daglicht. Veel daarvan zijn nog enkel beschikbaar in bibliotheken, antieke boekhandels of op veilingsites als men bereid is er veel geld voor te betalen. De bedoeling is hier een digitale bibliotheek aan te leggen van boeken die verschenen tijdens of kort na de oorlog en die op één of andere manier de rol van de Belgische strijdkrachten belichten. Ieder werk kan aangeschaft worden op CD-rom of digitaal.

Werkwijze

Ieder boek is ingescand per bladzijde en wordt op CD-rom aangeboden in jpg- en pdf-formaat :

Prijzen

Voor de prijsbepaling worden volgende parameters gehanteerd :

Bij de omschrijving van de boeken kan meestal nagezien worden wat de inhoud is en is de totaalprijs zonder kosten reeds aangeduid.

Naargelang de omvang van de boeken, kunnen ook meerdere op één CD-rom bekomen worden wat de kosten zal drukken : één CD-rom opsturen met daarop meerdere boeken kost evenveel als een CD-rom die slechts één boek bevat.