terug naar vorig scherm

1172 - Akte van Desiderius - Bisschop van Terwaan

... waarbij hij aan de abdij van Ename de toelating verleent een altaar te hebben op haar pachthof te Pervijze
om er missen op te dragen

Bron : Abdij van Ename, nr. 1048 - Rijksarchief Ronse