terug naar vorig scherm

Vastlegging van de grenzen in 1248


Begrenzing van de parochies Sint Catharina Capelle en Pervise gedaan door de proost van Lo en de deken van de christenheid van Veurne

Uit "Chronicon et cartularium abbatiae Sancti Nicolai Furnensis"

Jacobus, proost van Lo en Innocentius, deken van de christenheid van Veurne, gezamenlijk aanwezig als getuige bij het schrijven, groeten.

Om de klachten op te lossen aangaande de grenslijnen tussen de parochies van Sinte Katherine Capelle en van Pervisa, tussen de raadsheren enerzijds en de gezaghebbende eerbiedwaardige vader Heer Petrus, goddelijke bisschop van de Morinen, zullen wij morgen na de geboorte onzes Heren ten jare 1248, ons begeven naar de woonplaats van Innocentius, om de grenslijnen voor te schrijven en onze besluiten bekend te maken.

De bestuurders van de abdij van Sint Bertinus en de abdij van Sint Niklaas in Veurne, in eigen persoon, zullen samen aanwezig zijn om de getuigenissen van de bewoners te aanhoren en zorgvuldig te onderzoeken. De volgende personen zullen uitgenodigd worden om te aanhoren hoe de begrenzing zal vastgelegd worden : inwoner Hemekini Iorkins voor veertig gemeten grond, inwoner Simon Camerlinc, inwoner Mols vader van deze, inwoner Liebaert, inwoner Zuietinc, inwoner Dunk, inwoner Simon Kermagrim, inwoner Gherard en elk een die zich gedurende meer dan veertig jaar en meer naar de kerk van Pervisa begeeft om er de goddelijke sacramenten te ontvangen, die parochianen zijn van Pervisa en er persoonlijk verblijven.

Akte in het jaar onzes Heren 1248, morgen ten huize van Innocentius.