terug naar vorig scherm

Historische schets van de Geuzentijd


De Geuzentijd, was een belangrijke –zoniet de belangrijkste– periode in de gemeenschappelijke geschiedenis van de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden. Belangrijke gebeurtenissen waren :

- de beeldenstorm (1566)
- het repressieve bewind van Alva (1567-1573)
- de pacificatie van Gent (1576)
- de inname van Antwerpen (1585)

De eensgezindheid kwam echter alleen voort uit de negatieve inspiratie van een gemeenschappelijke vijand. Tot een Belgische vrijheidsstrijd, gebaseerd op een nationaal eenheidsgevoel kwam het niet…

Na 1585 werden de protestantse noordelijke Nederlanden onafhankelijk. Vele protestanten uit het zuiden (o.m. 40% van de Antwerpse bevolking) weken uit naar het noorden. Dat noorden ging als Republiek van de Verenigde Provinciën zijn gouden eeuw tegemoet.

De zuidelijke Nederlanden bleven gebukt onder het Spaanse repressief-katholieke regime. Ze gingen - beroofd van vele intellectuelen en vaklieden - de contrareformatie tegemoet, en meer dan twee eeuwen van achtereenvolgens Spaanse, Oostenrijkse en Franse heerschappij.