De gesneuvelden tijdens Wereldoorlog I op het grondgebied van

Pervijze, Stuivekenskerke, Oostkerke en Lampernisse


De 'Groote Oorlog' speelde een zeer belangrijke rol in de moderne geschiedenis van Pervijze en daar wordt op deze site reeds ruim aandacht aan besteed in één der fotoalbums en in het overzicht van de militaire en burgerlijke slachtoffers van Pervijze die het leven verloren tijdens '14 - '18.

Echter, vele honderden jonge mannen sneuvelden ook op het grondgebied van Pervijze en bij uitbreiding ook op het grondgebied van de buurgemeenten Stuivekenskerke, Oostkerke en Lampernisse. De grootste groep liet het leven tijdens de IJzerslag eind oktober 1914. Al deze helden verdienen een plaatsje op deze website. Ik beperk me niet tot Pervijze om de eenvoudige reden dat het in vele gevallen bijna onmogelijk te bepalen is waar iemand exact sneuvelde. Alles speelde zich zo dicht bijeen af en de omstandigheden waren er zeker niet naar dat er zorgvuldig notitie kon genomen worden van de plaats van overlijden.

In deze database zijn eveneens de gesneuvelden opgenomen van andere nationaliteiten.

Deze multinationale database onderstreept hoe zinloos deze oorlog was, dat ALLE jongeren die het leven lieten iemands kind, echtgenoot, ... waren. We mogen hun offer nooit ofte nimmer vergeten.

Voor toegang tot de database, klik hier.

MIJN OPROEP

Het is natuurlijk een utopie dat ik van iedere gesneuvelde in de toekomst meer te weten kan komen, dan zijn naam, rang en eenheid maar ik heb wel de gezonde ambitie om dit zoveel mogelijk te verwezenlijken. Daarom doe ik ook een beroep op de bereidwilligheid van iedere bezoeker.

Ik doe een oproep aan iedereen die me op één of andere manier kan helpen aan documentatie (foto, bidprentje, andere documenten...) of nadere informatie over de omstandigheden waarin deze jonge mannen sneuvelden. Contacteer me!

Uiteraard ben ik reeds tevreden met copies of scans. Heb je 'tout court' informatie of documentatie over een persoon die sneuvelde in één van deze vier gemeenten (Pervijze, Stuivekenskerke, Oostkerke of Lampernisse) of in één van hun wijken (zoals bvb Schoorbakke, Tervate, Oud Stuivekenskerke, Reigersvliet, aan de IJzer), laat het me weten. Misschien gaat het over een persoon die mij nog onbekend is of misschien is het een aanvulling op wat mij reeds bekend is.

Natuurlijk is het evenzeer mogelijk dat u tussen de vele namen iemand ontdekt waarvoor uzelf belangstelling hebt. Laat dan zeker niet na van me te contacteren zodat we elkaar kunnen helpen.

U kan me altijd bereiken via bijgaand formulier (klik hier), een antwoord krijgt u zeker.