home bestuur activiteiten lidmaatschap tijdschrift archief sponsors

Heemkring Rond den Beverinck werd gesticht in 2001 onder het voorzitterschap van priester Philippe Vindevogel. Het bestuur was samengesteld uit Guido Steenkiste als ondervoorzitter, Adelson Decat als secretaris en wijlen Walter Bleyaert was verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het archiefbeheer.

Het logo met de mooie tekening van de vier kerken en andere kenmerkende locaties van de vier gemeenten is van de hand van wijlen Omer Kyndt, bestuurslid van het eerste uur. Andere bestuursleden waren Michel Margodt en Pierre Delputte.

De naam van de heemkring, gekozen door Herman Declerck, slaat op de Beverdijk die de vier gemeenten passeert. 'Beverinck' is een oude benaming van die waterloop. 'Rond den' is een allusie op Adolf Duclos, priester te Pervijze op het einde van de 19° eeuw die bezieler was van het tijdschrift 'Rond den Heerd' en die talloze publicaties op zijn naam had en opzoekingen deed naar het verleden van Pervijze.

Ons werkgebied is Pervijze en zijn drie deelgemeenten Oostkerke, Lampernisse en Stuivekenskerke.

Deze vier gemeenten waren zelfstandige gemeenten tot 1970 toen Groot-Pervijze werd gevormd.

In 1977 gebeurde er een tweede fusie en kwam Groot-Pervijze onder het bestuur van Diksmuide.

Onze doelstelling is het bevorderen van de belangstelling, het vergroten van de kennis van zowel het heden als het verleden van onze vier gemeenten. We streven dit doel na door onderzoek, studie en publicatie en door het verzamelen van voorwerpen en oudheidkundige gegevens. We ijveren voor het behoud van het cultureel erfgoed en laten niet na zowel de bevolking als de lokale besturen hiervoor te sensibileren. We doen dit door middel van het uitbrengen van het tijdschrift 'Rond den Beverinck', het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en culturele uitstappen.