home bestuur activiteiten lidmaatschap tijdschrift archief sponsors

Ons tijdschrift verschijnt driemaandelijks telkens aan het begin van de maanden maart, juni, september en december.

Een gewoon abonnement kost 12 €, voor een steunend abonnement kan 17 € betaald worden en voor een erelidmaatschap is het 27 €.

Wenst u publiciteit van uw bedrijf of vereniging in ons tijdschrift, dan is de prijs hiervoor 27 €. Hiervoor verschijnt uw informatie naar keuze achteraan het tijdschrift en op deze website, telkens voor een jaar.

Alle betalingen dienen te gebeuren op het rekeningnummer BE 69 8508 1597 2078 met vermelding van 'LIDMAATSCHAP 2017' of 'PUBLICITEIT 2017'.

Wie lid wordt in de loop van het jaar - wanneer er reeds minimum één tijdschrift van het lopende jaar verschenen is - zal de voorbije reeds verschenen exemplaren van het lopende jaar ontvangen zodat een nieuw lidmaatschap telkens begint aan het begin van het jaar.

Lid worden van het lopende jaar na het verschijnen van het september-nummer is niet meer mogelijk.