home bestuur activiteiten lidmaatschap tijdschrift archief sponsors

BEKNOPTE INHOUD VAN DE REEDS VERSCHENEN NUMMERS VAN ONS TIJDSCHRIFT (sedert de herstart in 2013) :

nr. 65

Nog even geduld tot begin juni 2018 !

nr. 64 - lentenummer 2018

- Pervijze ten tijde van pastoor De Cuyper (juli 1949 - februari 1950)
- De Gouden Leeuw, de Zwaan en het testament van Leopold Vandecasteele
- Over de gemeentegrenzen heen - twee eeuwen familie Annijs
- Een Duitse gesneuvelde te Schoorbakke

nr. 63 - winternummer 2017

- Pervijze ten tijde van pastoor De Cuyper (december 1948 - juli 1949)
- De pastoors van Lampernisse in beeld (1834 - 1914)
- Ook het Staatsblad kan een bron van informatie zijn
- De oorlogsslachtoffers van Oostkerke tijdens WO I
- Interview met Simonne en Laura Germonpré

nr. 62 - zomernummer 2017

- Het Vogelsteen, eigenaars en pachters tijdens het Ancien Régime - slot
- Florent Waeles, één van de laatste getuigen van het vooroorlogs Lampernisse
- De waarheid achter een overlijdensakte
- Justus Delaleeuwe (1773-1824), in dienst van drie overheden
- Pervijze ten tijde van pastoor De Cuyper (april 1948 - december 1948)

nr. 61 - lentenummer 2017

- Pervijze ten tijden van pastoor De Cuyper (augustus 1947 - maart 1948
- Jeugdbelevenissen te Lampernisse van Guido Steenkiste
- Emiel Muyllaert van Stuivekenskerke naar Seattle
- De vondst van een kinderlijkje
- Het Vogelsteen, eigenaars en pachters tijdens het Ancien Régime - deel 1
- Bij de installatie van E.H. Vanderghote in mei 1937
- De zogenaamde beloken tijd en de gevolgen voor pastoor Caestryck

nr. 60 - winternummer 2016

- Pervijze ten tijde van pastoor Jan De Cuyper (december 1946 tot juli 1947)
- De grafsteen van pastoor Opsomer
- Tekenkunst in de loopgraven
- Pastoor Strobbe van Lampernisse (1958 - 1967)
- Het verhaal achter een overlijdensakte
- Een Luxemburger te Pervijze

nr. 59 - herfstnummer 2016

- Van 12/10/1958 tot 08/07/1961 - de periode voor mijn huwelijk (Jozef Vandenberghe)
- Estaminet Booitshoeke station
- Pervijze ten tijde van pastoor Jan De Cuyper (juli tot december 1946)
- Vergeten in een Noord-Franse weide - tot voor kort
- Een vondeling op nieuwjaarsdag 1825
- Herinneringen aan het huwelijk van mijn zuster Maria (Johan Vandenberghe)

nr. 58 - herfstnummer 2016

- Camiel Demaeght - zijn levensverhaal - slot
- De militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers van Stuivekenskerke
- Pervijze ten tijde van pastoor Jan De Cuyper (april tot juli 1946)
- Lampernisse 11/09/2016 - programma Open Monumentendag en Zannekinfeesten

nr. 57 - zomernummer 2016

- De zaak Bouttry - een 19de eeuws moordverhaal
- Het komgrondengebied van Lampernisse - zeldzame parel in de Vlaamse kustvlakte
- Camiel Demaeght - zijn levensverhaal (2)
- Het testament van Adelaida Millevert (1901)

nr. 56 - lentenummer 2016

- Camiel Demaeght (Oostkerke 1921 - Diksmuide 2008) - zijn levensverhaal
- Een spoor te Alveringem van de uit Pervijze verdwenen familie Boucneau
- Pervijze en zijn kinderen van 'Heimatvertriebenen'
- De moeder die koningin Elisabeth niet vertrouwde
- Congo aan de IJzer ... en te Pervijze

nr. 55 - winternummer 2015

- Bezoek aan het Rijksarchief te Brugge - een terugblik
- De geschiedenis van de bond van gepensioneerden van Pervijze, slot
- Het naamplaatje van soldaat grenadier Henri Roose
-
Door het 'vuer des hemels getroffen
- Op interview bij Joanna Scheirsen (103 jaar)
- Korte geschiedenis van de 'Lustige Kloppers' van Oostkerke

nr. 54 - herfstnummer 2015

- Voorstelling van het boek over Spaederycke - een terugblik
- De geschiedenis van de bond van gepensioneerden van Pervijze, deel 2
- Yolande Handschoewerker en Maurice Verstraete, hun leven te Pervijze en Stuivekenskerke
-
De militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers van Lampernisse

nr. 53 - zomernummer 2015

- Het trieste lot van twee Joodse families
- Na de bevrijding - de Duitse aftocht door Pervijze op 11/05/1945
- Bij het overlijden van een 100-jarige - haar kwartierstaat en wat is een kwartierstaat
-
aankondiging van ons bezoek aan het Rijksarchief te Brugge op 18 september (voorbehouden voor leden)
- De geschiedenis van de bond van gepensioneerden van Pervijze

nr. 52 - lentenummer 2015

- De heemkring sprak met Anna Demuynck
- De eerste oorlogsmaanden in Lampernisse - slot
- Een ongekend verband tussen Oostkerke en de moorden van Beernem
- De dorpskern van Pervijze - drie kaarten van drie eeuwen
-
Aankondiging optreden Johan Vandenberghe op 29 maart (voorbehouden voor leden)
- Voorstelling boek Spaederycke op 22 mei (voorbehouden voor kopers van het boek)

nr. 51 - winternummer 2014

- Een terugblik op de rondgang langs de oorlogsrelicten afgelopen zomer
- Een vondeling te Pervijze in 1738
- De eerste oorlogsmaanden in Lampernisse - vervolg
- Lampernisse onder vuur - het bombardement van 1 december 1914
-
Afscheid van Marcel Vercruysse
- Een terugblik op onze deelname aan het Lichtfront

nr. 50 - herfstnummer 2014

- Wat zou de toekomst ons nog brengen - dagboek van een vuurkruiser door Hilde Marijnissen
- Het Lichtfront - neem deel samen met de heemkring
- De eerste oorlogsmaanden in Lampernisse
- Eerherstel voor Victor Remy ?
- Moeder Libaria, ooggetuige tegen wil en dank

nr. 49 - zomernummer 2014

- een halve eeuw bloedgevers in Pervijze
- een gedenksteen te Oud-Stuivekenskerke
- nacht van de geschiedenis - een terugblik
- Georges Verstraete - een leven in dienst van het vaderland en het spoor - slot door Piet Verstraete
- een oorlogssouvenir uit onverwachte hoek
- een beeld van vroeger en nu - herberg Oud Schoorbakke

nr. 48 - lentenummer 2014

- een terugblik op ons bezoek aan het stadsarchief van Diksmuide
- de jeugd van Pervijze anno 1923
- Georges Verstraete - een leven in dienst van het vaderland en het spoor - door Piet Verstraete
- De geschiedenis van Spaederycke, het toneel in Pervijze - toekomstplannen voor publicatie
- De schuilplaatsen van Knocker en Chisholm - een exacte plaatsbepaling
- Michiel De Geyter - missionaris van Scheut

nr. 47 - winternummer 2013

- de heemkring haalde de krant
- Terugblik op de lezing 'Vrouwen in de Groote Oorlog' van 04 oktober
- De familie Gouwy van Oostkerke naar de Kempen - slot door Jos Gouwy
- Het levensverhaal van Jan Baptist St Martin die leefde van 1747 tot 1806
- Overzicht van wat er te vinden is in het stadsarchief van Diksmuide aangaande Oostkerke, Lampernisse en Stuivekenskerke
- Een merkwaardig krantenknipsel over een gouden bruiloft te Lampernisse in 1927
- Het televisieprogramma 'Ten Oorlog' passeerde te Pervijze, er gebeurden opzoekingen naar een gesneuvelde die aan bod kwam

nr. 46 - herstnummer 2013

- 'Mijn leven als werkmens (slot), het levensverhaal van en door wijlen Henri Vermote
- Uit ons archief : een groepsfoto van pastoors van omstreeks 1902
- Overzicht van wat er te vinden is in het stadsarchief van Diksmuide aangaande Pervijze
- De familie Gouwy van Oostkerke naar de Kempen - deel 1 door Jos Gouwy
- Wie was het meisje in de rolstoel waarvan verschillende foto's bestaan ?