BURGEMEESTERS, HOOFDMANNEN EN BALJUWS

HUN AMBTSTERMIJN - HUN VOOROUDERS

We kennen allemaal de huidige bestuurlijke toestand van gemeenten en steden : aan het hoofd staat de burgemeester bijgestaan door de schepenen en de raadsleden, allen democratisch verkozen telkens voor een periode van zes jaar. Aan deze toestand kwam voor Pervijze een einde in 1976 toen de fusie met Diksmuide eraan kwam.
Tot 1812 was Pervijze echter een buitenbeentje op bestuurlijk vlak. Sedert eeuwen bestond Pervijze zoals we het nu kennen, uit twee afzonderlijke parochies : Pervijze en Sint Catharina Capelle.
Pervijze behoorde tot de Kasselrij Veurne. Door de schepenbank van de Kasselrij werd een hoofdman aangesteld die zich liet bijstaan door enkele plaatselijke notabelen. Het ambt van hoofdman was tweejaarlijks hernieuwbaar. Tijdens de Franse overheersing vanaf 1792, werd de hoofdman 'agent municipale' genoemd.
Voor Sint Catharinakapelle behorende tot de heerlijkheid Berkel, lag de situatie enigzins anders. Het Kapittel van Kassel als heer van Berkel, stelde een baljuw aan die niet noodzakelijk een inwoner van de gemeente was. Deze baljuw hield toezicht op de burgemeester en schepenen die eveneens zonder verkiezingen werden aangesteld door het Kapittel. Het Kapittel raadpleegde daarvoor wel de baljuw en eventueel ook de griffier van Berkel. Tijdens de Franse overheersing werd de burgemeester 'maire' genoemd.
In 1812 kwam een einde aan deze eeuwenoude situatie en werden Pervijze en Sint Catharinakapelle één gemeente met één burgemeester aan het hoofd.
Hierna volgt het overzicht van de burgemeesters van Pervijze voorafgegaan door de gekende hoofdmannen van Pervijze, de gekende burgemeesters van Berkel en de gekende baljuws van Berkel. Daarenboven probeer ik van iedere vermelde notabele ook de voorouders tot en met de bet-overgrootouders op te sporen. Aanvullingen of verbeteringen zijn uiteraard meer dan welkom.

Burgemeesters van Pervijze
Hoofdmannen van Pervijze
Burgemeesters van Berkel
Baljuws van Berkel

Burgemeesters van Pervijze

1974 - 1976 Haverbeke Georges na overlijden vorige
1961 - 1974 Vanlerberghe Oscar na overlijden vorige
1947 - 1961 Ryckewaert Frederik Met dank aan J. Stekelorum (VVF Westkust)
1945 - 1947 Haverbeke Georges vervangend burgemeester
1945 Vandewoude Victor vervangend burgemeester
1944 - 1945 Avereyn Medard dienstdoend en vervangend burgemeester
1938 - 1945 Degrave Alfons tot overlijden
1932 - 1938 Vandewoude Victor  
1921 - 1932 Haverbeke Emiel  
1891 - 1921 Constandt August verbleef niet in Pervijze 1914 - 1921
1885 - 1890 Duchatelez Jacobus Norbertus tot overlijden
1875 - 1884
Joncheere Petrus Met dank aan J. Stekelorum (VVF Westkust)
1872 - 1875 Degrave Ludovicus Joannes tot overlijden
1870 - 1872 Joncheere Petrus dienstdoend burgemeester
1870
Vanhoutte Benedictus van 14/04 tot 17/07/1870, gaf zelf ontslag
1868 - 1870
Vanhoutte Benedictus dienstdoend burgemeester
1849 - 1868 Degrave Engelbertus Josephus tot overlijden
1836 ? - 1848 Buylaert Victor Pius  
1830 - 1831 Ketelers Engelbertus dienstdoend burgemeester
1824 - 1836 ? Degrave Alexander Josephus  
1815 - 1824 Berten Jacobus Josephus  
1806 - 1814 Vandecasteele Carolus Norbertus  
1801 - 1806 Hiers Petrus  
1798 Lescornez Jean Baptiste slecht een viertal maanden
1796 - 1801 Vereecke Pieter  

naar boven

Hoofdmannen van Pervijze

1794 - 1796 Thieren Pieter  
1792 - 1794 Vereecke Pieter  
1789 - 1792 Annijs Henricus  
1786 - 1789 Thieren Pieter  
1784 - 1786 Moenaert Joannes Baptista  
1782 - 1784 Borgonie Cornelis  
1780 - 1782 Messelin Benedictus  
1778 - 1780 De Molder Jacob  
1776 - 1778 Annijs Jacobus  
1774 - 1776 Liebaert Frans  
1771 - 1774 Vandecasteele Joannes  
1770 - 1771 Liebaert Augustinus  
1768 - 1770 Vereecke Joannes  
1766 - 1768 Vanderheyde Joannes  
1764 - 1766 De Croo Joannes  
1762 - 1763 Annijs Jacobus  
1760 Vereecke Joannes Baptista  
1755 - 1757 De Houck Joannes  
1753 - 1754 Vandenbussche Ludovicus  
1751 - 1753 Boucneau Steven  
1745 Moenaert Joannes  
1735 - 1737 Van Oost Pieter  
1733 - 1735 Loeysseune Joannes  
1731 - 1733 Van Daele Joannes  
1729 - 1731 Vermeesch Jan Frans  
1727 - 1729 Liebaert Jacob  
1723 - 1727 Moenaert Jan  
1721 - 1723 Duytschaver Jan  
1719 - 1721 Van Mullem Pieter  
1718 - 1719 Andries Pieter  
1716 - 1718 Vandenbroucke Marijn  
1714 - 1716 Cloet Frans  
1712 - 1714 Delahaye Jacob  
1710 - 1712 Duytschaver Jan  
1708 - 1710 Andries Pieter  
1706 - 1708 Fremoudt Pieter  
1704 - 1706 Plockijn Jan  
1702 - 1704 Van Rote Simoen  
1700 - 1702 Van Mullem Pieter  
1698 - 1700 De Bruyne Francois  
1693 - 1698 Fraeys Gillis  
1691 - 1693 Messiaen Pieter  
1689 - 1691 Boone Cornelis  
1687 - 1689 De Wulf Adriaen  
1685 - 1687 Andries Pieter  
1677 - 1678 Burchgrave Jan  
1676 - 1677 Vandewoude Hubrecht  
1674 - 1675 Vermeesch Jan  
1671 - 1672 Gillis Joos  
1669 - 1670 De Bruyne Jan  
1620 De Ruysschere Adriaan  
1619 - 1620 Verpalme Valentijn  
1552 De Wulf Adriaen  

naar boven

Burgemeesters van Berkel

1811 Vandenbussche L. J.  
1804 - 1810 ? De Graeuwe Petrus Jacobus  
1798 - 1804 ? Ghyselen Hendrik Joseph  
1787 - 1794 Vandenbussche Pieter  
1782 - 1786 Nollet Bernardus  
1779 - 1782 Mesdagh Philippus  
1775 - 1778 De Haese Karel vanaf 28/11/1775
1771 - 1775 Mesdagh Philippus  
1756 - 1770 De Haese Karel  
1751 - 1755 Van Kemmel Frans  
1737 - 1751 Vandenbroucke Jan Baptist tot 11/03/1751
1733 - 1736 Speel Pieter  
1730 - 1732 De Smit Pieter  
1725 - 1729 Spyckynck Jan  
1716 - 1724 Gheleyns Jan  
1709 - 1715 Duhocquet Francois  
1702 - 1708 De Witte Jan  
1695 - 1701 De Bruyne Adriaen  
1689 - 1694 Fraeys Joris  
1654 - 1688 De Hamers Pieter  
1613 - 1614 De Jonghe Adriaen  

naar boven

Baljuws van Berkel

1789 - 1791 Zwaenepoel Joannes  
1787 ? - 1788 Ghyselen Hendrik Joseph  
1785 ? Verbeke Albertus Joannes  
1761 - 1783 Vanderhaeghe Karel Lodewijk  
1742 - 1760 Ballion Alexander  
1739 - 1742 Marrannes Frans  
1728 ? - 1739 Marrannes Michiel  
1700 ? - 1724 ? Marrannes Frans Norbert  
1691 - 1697 ? De Cuypere Antoon  
1659 - 1690 Everaert Matheus  
1649 - 1658 De Wercheyn Roeland  
1633 ? - 1648 Van Wambeke Jan  
1618 De Sodt Jan  
1610 ? - 1613 Renier Frans  
1551 De Vos Hendrik  
1453 Robaert Jacob  
1400 De Crane Pieter