Burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers van Pervijze


klik op de foto om toegang te krijgen tot het chronologisch overzicht
Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak had niemand in Pervijze kunnen vermoeden dat de tol zó zwaar zou worden. In de eerste plaats werden meer dan honderd jongemannen tijdens de duur van de oorlog gemobiliseerd of namen ze vrijwillig dienst. Verschillende onder hen zouden sneuvelen op het veld van eer.

In de tweede plaats werd Pervijze volledig met de grond gelijkgemaakt. Zo werd de bevolking genoodzaakt elders een onderkomen te zoeken tijdens de duur van de oorlog. De meesten kwamen in Frankrijk terecht.

Verschillende burgers vielen eveneens als slachtoffer van de oorlog doordat ze niet tijdig konden of wilden vluchten uit het frontgebied dat Pervijze geworden was. Ter illustratie hiervan : op 1 december 1915 verbleven er nog 48 burgers te Pervijze dat ondertussen al meer dan een jaar onder vuur lag!

Anderen werden getroffen door vijandelijk vuur buiten Pervijze.

Opzoekingen hebben geleerd dat niet iedereen die voor de oorlog te Pervijze woonde of er gewoond had en tijdens de oorlog viel als burgerlijk of militair slachtoffer, vermeld wordt op het oorlogsmonument waarvan foto hiernaast.

Ook de personen die 'vergeten' werden, komen hierna aan bodoorlogsmonument voor de
slachtoffers uit beide wereldoorlogen

monument of war remembering
the victims of World War I and II
At the break-out of World War I, no one could have suspected that the toll would be so heavy. More than a hundred young men were mobilised for the duration of the war and many went voluntarily. Several of these young men died on the Field of Honor.

Pervijze was the scene of complete devastation as were so many other villages in 'Flanders Fields'. For the duration of the war, the people of Pervijze had to run away, most of them to France.

Many civilians were killed because they ran away too late or they refused to leave their hometown that was lying in the middle of frontal fire. To illustrate this : on December 1, 1915, 48 civilians still remained in Pervijze after being bombarded for more than a year!

Other civilians were killed by enemy fire outside Pervijze.

On the war monument in Pervijze, not everybody from Pervijze that was killed (military of civilian) is mentioned ! Some of them are forgotten.

It is my intent to remember also these 'forgotten' persons here.