DECEUNYNCK JULES
Geboren te Pervijze op 27/08/1899

als zoon van Emiel en Markey Rosalie

Gehuwd met Duytsche Martha

Overleden te ? op ?

Begraven te ?

Inwoner van Pervijze van geboorte tot 1922
MILITAIRE STEEKKAART
soldaat milicien speciaal contingent 1916 - stamnummer 61115 - 9° Linie

Op 6 oktober 1916 werd hij opgeroepen naar Calais en in dienst genomen. Vanaf 16 oktober begon hij zijn opleiding te Granville in het opleidingscentrum voor Mortieren.

Op 5 februari 1917 kwam hij aan het front en waren ze achtereenvolgens gelegerd in de sectoren van Ramskapelle, Pervijze en Merkem.

Op 17 april 1918 krijgt het Belgisch leger te Merkem een massale aanval van de Duitsers te verduren. Het 9° Linie is op dat ogenblik ook daar ter plaatse. Het gehucht 'De Kippe' en een aantal bunkers vallen in Duitse handen. Er wordt met dolk en bajonet man tegen man gevochten. Diezelfde avond worden de Duitsers op alle beginposities teruggeslagen. Het bilan van het treffen is echter bijzonder zwaar : 155 Belgische doden en 254 Duitsers. 354 Belgische gekwetsten en 1211 Duitsers. Meer dan 780 Duitsers werden krijgsgevangen genomen maar ook Belgen vielen in Duitse handen waaronder ook Jules Deceunynck. Het leverde hem een vermelding op in de dagorde van zijn regiment.

Pas op 20 december 1918 kon hij gerepatrieerd worden naar België na een gedwongen verblijf in Duitsland.

Op 19 augustus 1919 zat zijn dienst erop en mocht hij naar huis.

Behaalde eretekens (klik op de afbeelding voor omschrijving)