GEERAERT MARCEL
Geboren te Pervijze op 06/04/1906

als zoon van Henri en Rooryck Eudoxie

Gehuwd met Devos Marguerite

Overleden te Brugge op 18/06/1971

Begraven te Pervijze

Inwoner van Pervijze van geboorte tot 1957
MILITAIRE STEEKKAART
soldaat milicien klas 1926 - stamnummer 109/71147 - 9° Linieregiment - legerdienst vanaf 16/08/1926 tot 15/06/1927

Op 27 september 1938 maakte hij deel uit van de eerste grote mobilisatie. Reeds op 2 oktober 1938 werden alle wederopgeroepenen terug naar huis gestuurd in de grootste wanorde.

Op 3 september 1939 werd hij opnieuw gemobiliseerd en ditmaal verliep de mobilisatie heel wat ordentelijker dan het jaar voordien. Hij zou enkele maanden onder de wapens blijven.

Op 5 mei 1940 vervoegde hij het 5de Regiment van de Reservetroepen en nadat op 10 mei de oorlog uitbrak, bleef hij in dienst tot op het einde van de 18-daagse veldtocht.

Op 28 mei werd hij krijgsgevangen genomen en bleef dit tot 11 juni 1940. In die periode werd hij ingezet voor het verzamelen van de achtergelaten paarden te Duinkerke na de operatie 'Dynamo'.

Op 16 juni 1943 kreeg hij een oproeping om zich aan te bieden bij de 'Werbestelle' te Veurne maar daar hij postbode was, werd hij niet verplicht tewerkgesteld.