VANLERBERGHE JOZEF
Geboren te Pervijze op 30/11/1906

als zoon van Henri en Markey Romania

Gehuwd met Kemel Bertha

Overleden te Veurne op 04/08/1964

Begraven te Pervijze

Inwoner van Pervijze gedurende zijn volledig leven
MILITAIRE STEEKKAART
soldaat milicien klas 1926 - 3° Linie - stamnummer 103/74900 - legerdienst vanaf 16/08/1926 tot 16/06/1927

Op 14 september 1939 werd hij gemobiliseerd. Sedert 1934 was hij reeds toegewezen aan het 2° Regiment Artillerie waar hij zich nu ook bij moest aanbieden. Op 23 december 1939 werd hij terug met onbepaald verlof gezonden.

Op 11 mei 1940 werd hij opnieuw gemobiliseerd. Zijn militair dossier geeft echter geen bijzonderheden van na die datum. We gaan van de veronderstelling uit dat hij de achttiendaagse veldtocht meemaakte en toen opnieuw met onbepaald verlof werd gezonden.