Zij zijn overleden in 2018
Simonne De Blieck

Zij was geboren te Pervijze op 23 april 1926 als dochter van Pieter en Felicie Barbier.

Ze huwde in 1948 met Désiré Lems en ze bleven te Pervijze wonen. Haar echtgenoot is reeds overleden in 1981.

In 2014 nam ze haar intrek in een rusthuis te Veurne waar ze op 3 januari 2014 overleden is.
SDeblieck
SDeblieck
Clasina Vandenberghe

Zij was geboren te Pervijze op 9 februari 1929 als dochter van Henri en Helena Vandaele.

In 1941 verhuisde het gezin naar Veurne waarna ze in 1949 huwde met Georges Depoover, een Stuivekenskerkenaar.

Ze bleef haar verder leven wonen in Stuivekenskerke en is overleden te Brugge op 15 januari 2018. Ze werd begraven te Stuivekenskerke.
Mariette Goemaere

Zij was geboren te Pervijze op 16 april 1930 als dochter van Julien en Gabriella Huyghebaert.

Ze huwde in 1950 met Michel Depaepe en ze bleef te Pervijze wonen. Haar echtgenoot is reeds overleden in 1981.

Ze is overleden te Oostduinkerke op 26 januari 2018 en werd te Pervijze begraven.
MGoemaere
SDeblieck
Irma Ide

Zij was geboren te Lauwe op 16 april 1920.

In 1963 huwde ze met Frans Monbaliu en kwamen ze te Pervijze wonen in de Veurnestraat. Haar echtgenoot is overleden in 2001.

Na een hartoperatie en de bijhorende revalidatie verliet ze Pervijze om in te trekken in het rusthuis te Bulskamp waar ze overleden is op 28 januari 2018. Ze werd begraven te Pervijze op 3 februari 2018.
Maria Wynthein

Zij was geboren te Lampernisse op 16 maart 1921 als dochter van Leon en Celesta Senesael.

Ze huwde in 1942 met Marcel Vanbeveren en kwam te Pervijze wonen. Marcel Vanbeveren overleed in 1972. Daarna huwde ze met Urbain Cottele die sedert 1969 weduwnaar was. Hij is overleden in 2001.

Ze is overleden te Woumen op 18 februari 2018 waarna ze begraven werd te Pervijze.
MGoemaere
SDeblieck
Henri Beuselinck

Hij was geboren te Pervijze op 7 november 1930 als zoon van Richard en Florence Maenhoudt.

Hij huwde in 1953 te Jabbeke met Marie José Cnockaert waarna ze te Pervijze kwamen wonen. Zijn echtgenote is overleden in 1979 waarna hij nog een tijdlang bleef wonen op zijn hoeve in de Schoorbakkestraat. Tot zijn overlijden was hij de levenspartner van Godelieve Lycke.

Hij is overleden te Poperinge op 2 maart 2018 en zal begraven worden in de familiegrafkelder te Pervijze op 9 maart 2018.
Blanche Gantois

Zij was geboren te Bulskamp op 21 april 1930 als dochter van Julien en Emma Tommelein.

Ze was gehuwd met Jozef Maes en ze woonden in de Veurnestraat. Haar echtgenoot is overleden in 2004 en toen woonden ze reeds te Diksmuide.

Sedert september 2016 nam ze haar intrek in het rusthuis te Diksmuide waar ze op 4 maart 2018 is overleden. Ze werd begraven in familiekring.
SDeblieck
SDeblieck
Godelieve Cuvelier

Zij was geboren te Veurne op 20 maart 1920 als dochter van Leopold en Maria Markey en kort nadien kwamen ze wonen in het heropgebouwde Pervijze van na de oorlog.

Ze huwde in 1945 met postbode Georges Goemaere die in november 1990 overleden is. Ze werkte vele jaren bij de Zusters van Liefde te Pervijze. Later verhuisde ze naar Diksmuide en vanaf 2012 verbleef ze er in het rusthuis.

Ze is overleden te Veurne op 10 maart 2018 en werd begraven te Pervijze bij haar echtgenoot.
Michel Vandeweghe  - missionaris van Scheut

Hij was geboren te Pervijze op 28 februari 1929 als zoon van Gustaaf en Maria Florizoone.

In 1955 werd hij priester gewijd en vanaf 1960 tot 1976 was hij werkzaam in het bisdom Lisala (Congo). Van 1976 tot 1982 verbleef hij in België voor de vorming van jonge Scheutisten. Van 1982 tot 1985 verbleef hij in Senegal en van 1985 tot 2006 in Kameroen. Van 2006 tot 2011 was hij geestelijke begeleider van de Scheutisten in België en sedert 2011 verbleef hij in het Missiehuis van Torhout.

Hij is te Torhout overleden op 18 maart 2018 en werd ook te Torhout begraven.

SDeblieck
Paula Buyse

Zij was geboren te Pervijze op 5 april 1924 als dochter van Joseph en Maria Dekimpe.

In 1951 huwde ze met Frans van Deun en samen met hem ging ze wonen te Borgerhout waar ze haar verder leven bleef wonen. Op het einde van haar leven had ze haar intrek genomen in het Rusthuis Sint Jozef te Gooreind, deelgemeente van Wuustwezel.

Ze is overleden te Gooreind op 26 maart 2018 en werd begraven te Borgerhout.
Joanna Scheirsen

Zij was geboren te Pervijze op 25 september 1912 als dochter van Emiel en Martha Vanhove.

Zij huwde in 1940 met René Florizoone die reeds in 1976 zou overlijden. Na zijn overlijden bleef ze te op hoge leeftijd te Pervijze wonen waar ze zorg bleef dragen voor de enorme verzameling bidprentjes die haar echtgenoot had aangelegd. Later nam ze haar intrek in het woonzorgcentrum Regina Coëli te Sint Andries.

Zij is te Sint Andries in het woonzorgcentrum overleden op 9 april 2018 en werd begraven te Pervijze.
F2018JS

Hector Bogaert

Hij was geboren te Pervijze op 23 mei 1929 als zoon van Remy en Joanna Maertens.

Hij huwde met Liliane Duytschaever en is gekend te Pervijze als handelaar in bloemen die zijn zaak had op het einde van de Pervijzestraat.

Hij is overleden te Veurne op 4 mei 2018 en zijn urne werd bijgezet op de begraafplaats te Pervijze.
Albert Deblieck

Hij was geboren te Pervijze op 9 maart 1933 als zoon van Pieter en Felicie Barbier.

In 1957 huwde hij met Nicole Boucqué en gingen ze te Diksmuide wonen. waarna ze drie jaar later verhuisden naar Kapellen bij Antwerpen.

Nadat hij in 2014 zijn intrek nam in het WZC te Boechout is hij er overleden op 27 april 2018.
F2018JS

Hubert Titeca

Hij was geboren te Ramskapelle op 19 augustus 1937 als zoon van Victor en Martha Catteeuw.

In 1944 kwam hij met zijn ouders te Pervijze wonen en na zijn huwelijk in 1964 met Jeanine Declerck ging hij te Oostkerke wonen.

Hij is overleden te Calas de Mallorca in Spanje op 6 juni 2018 en werd begraven te Assebroek waar hij woonde tot zijn overlijden.
Gilbert Vanheste

Hij was geboren te Stuivekenskerke op 15 mei 1932 als zoon van Jerome en Elisa Thevelein.

In 1957 huwde hij met Marguerite Cuvelier en gingen ze wonen in de Veurnestraat. Later verhuisden ze naar Veurne waar hij hoofdsluismeester was.

Hij is overleden te Veurne op 7 juni 2018 en zijn urne werd ook te Veurne bijgezet.
F2018JS
SDeblieck
Andrea Vergauwe

Zij was geboren te Pervijze op 19 januari 1936 als dochter van Camiel en Maria Acke.

Na haar huwelijk in 1960 met Philibert Bailleul verhuisde ze naar Stuivekenskerke waar ze haar verder leven bleef wonen, ook na het overlijden van haar echtgenoot in 1985.

Zij is overleden te Stuivekenskerke op 18 juni 2018.
Eliane Meganck

Zij was geboren te Pervijze op 3 augustus 1930 als dochter van Louis en Marie Warlop.

Na haar huwelijk in 1951 met Jozef Marrannes ging ze te Oostduinkerke wonen. Haar echtgenoot overleed in 2009.

Zij is overleden te Nieuwpoort op 21 juli 2018 waarna haar urne werd bijgezet te Oostduinkerke.
F2018JS
SDeblieck
Gerard Delanghe

Hij was geboren te Pervijze op 13 mei 1935 als zoon van André en Maria Allary.

In 1958 huwde hij te Pervijze met Agnes Cuvelier en ze gingen wonen in de Veurnestraat. Later verhuisden ze naar Diksmuide en in 2013 nam hij zijn intrek in het rusthuis in Diksmuide.

Hij is overleden te Diksmuide op 4 augustus 2018 waarna zijn asurne zal bewaard worden door zijn echtgenote.
Simonne Casier

Zij was geboren te Izegem op 22 augustus 1924 als dochter van Severin en Rachel Christiaens.

Na haar huwelijk in 1945 met Joseph Vanthuyne kwam ze te Pervijze wonen en hielp ze bestellen in de bakkerij van haar man in de Veurnestraat. Na zijn overlijden in 1996 verhuisde ze naar Nieuwpoort.

Zij is overleden te Westende op 16 september 2018 en werd te Pervijze begraven.

SDeblieck
Magda Vandenbussche

Zij was geboren te Pervijze op 7 september 1937 als dochter van Arthur en Bertha Vanelverdinghe.

Na haar huwelijk in 1956 met Honoré Willaert verhuisde ze naar Nieuwpoort waar ze haar verder leven bleef wonen.

Zij is overleden te Nieuwpoort op 28 september 2018.
André Mostrey

Hij was geboren te Pervijze op 19 september 1930 als zoon van Julien en Anna Vynck.

In 1952 verliet hij Pervijze om te Oudekapelle te gaan wonen. Hij huwde een eerste maal met Agnes Mispelon die overleed in 1986 en een tweede maal met Juliette Lievens.

Hij is overleden te Roeselare op 29 september 2018 en werd te Werken begraven.


Philippe Baert

Hij was geboren te Nieuwpoort op 30 maart 1956 als zoon van Henri en Margaretha Cailliau.

Hij kwam te Pervijze wonen op de Proostdijk.

Hij is thuis overleden te Pervijze op 20 oktober 2018.
Madeleine Baes

Zij was geboren te Saint-Germainmont in Frankrijk op 26 september 1931 als dochter van Basile en Rachel Doom.

Nadat ze gehuwd was met Michel Van Walleghem kwam ze in 1957 te Pervijze wonen in de Lagaenestraat waar ze haar verder leven bleef tot ze in mei 2018 naar het rusthuis in Diksmuide vertrok.

Zij is overleden te Diksmuide op 26 november 2018 en werd te Pervijze begraven.