vorige volgende overzicht

E.H. Adolf Juliaan Duclos

Pastoor te Pervijze van 1889 tot 1897

 

1841

Geboren te Brugge als zoon van Desideer en Hortense Bogaert

? Humaniorastudies aan het Sint Lodewijkscollege te Brugge
1860 Intreding in het Kleine Seminarie te Roeselare, afdeling wijsbegeerte
1861 Intreding in het Groot Seminarie te Brugge
1865 Priesterwijding en benoeming tot leraar aan de Normaalschool te Torhout
1868 Benoeming door Mgr. Faict tot bewaarder der relikwieŽn
1870 Schreef zijn eerste boek ter gelegenheid van het 1000-jarig jubelfeest van Sint Walburga te Veurne
1877 Benoeming tot 'kerkelijk notaris' : in die hoedanigheid moest hij de zaligverklaringen voorbereiden
1889 Pastoor te Pervijze
1897 pastoor te Ieper - Sint Jacobsparochie
1903 Kannunik Titularis te Brugge
1911 Kannunik Cantor
1925 Overleden te Brugge