vorige volgende overzicht

E.H. Raf Dely

Pastoor te Pervijze van 1990 tot 2000

 

?

Geboren te Lichtervelde

1955 Priesterwijding
1955 Klein Seminarie te Roeselare
1970 Reserve-aalmoezenier te Houthulst en Roeselare
? Medepastoor op de Heilig Hartparochie te Roeselare
1978 Benoeming in het actief kader van de aalmoezeniersdienst bij opdracht in het kwartier Lombardsijde en terzelfdertijd ook pastoor van Sint Joris
1990 Pastoor te Pervijze
2000 Algemeen directeur van de Zusters van de Heilige Kindsheid te Ardooie