vorige volgende overzicht

E.H. Joannes Bekaert

Pastoor te Pervijze van 1604 tot 1613

 

 

geboren te Veurne

(na) 1583

Kannunik Regulier, witheer in de orde van de Premonstreit in de Sint Niklaasabdij van Veurne
1600 of 1601 geprofest, waarschijnlijk godsgeleerdheid gestudeerd in Douai. Hij was Baccalaureus in de Godheid.
1604 Waarschijnlijk pastoor te Pervijze
1608 Eerste vermelding in de parochieregisters als pastoor : de parochieregisters beginnen pas in 1608. De assignamentboek van Pervijze werd afgeschreven en gecollationeerd met de oude op 07/07/1607, wat kan aanduiden dat men misschien misschien sedert een tweetal jaar bezig was met het herinrichten van de parochie onder bestuurlijk en rekenkundig opzicht. In andere parochies waren er nieuwe pastoors sedert ongeveer 1604, waarschijnlijk ook zo te Pervijze of misschien zelfs vroeger want er zijn kerkmeesters van Sint Catharina Capelle bekend sinds 1593
1609 Hij liet een nieuwe pastorij bouwen op het huidige kastanjeplein.
1613 Pastoor van Sint Niklaas te Veurne en deken van Veurne en Nieuwpoort.
1635 Overleden te Veurne.