De geschiedenis van Pervijze, mijn passie sedert vele jaren. Het begon met verzamelen van informatie en documentatie maar het leidde al snel tot het publiceren van korte en langere stukjes. De eerste publicaties gebeurden in het tijdschrift 'Den Dyzere' van de heemkring van Groot-Diksmuide in 1982 en na het mede-organiseren van een tentoonstelling over het verleden van Pervijze in 1983, ben ik daarna begonnen met het schrijven van korte artikels over het verleden van Pervijze in de dorpskrant 'Pervijze Aktief'.

Door het snelle ophouden met te bestaan van Den Dyzere bleef het aantal publicaties daar beperkt. Wat verscheen in Pervijze Aktief bleef niet beperkt want gedurende jaren - van 1985 tot 2008 - verschenen er stukjes van mijn hand à rato van 6 per jaar.

Na mijn toetreding als voorzitter tot de ondertussen ter ziele gegane heemkring 'Rond den Beverinck' van Pervijze, publiceerde ik ook in dat orgaan meerdere artikels over Pervijze, van 2014 tot 2018.

Hieronder werden al deze publicaties samengebracht in enkele rubrieken. Zijn er vragen, opmerkingen of aanvullingen, laat het zeker weten op info@pervijze.be.

In de toekomst zullen hier nog nieuwe uitgewerkte onderwerpen gepubliceerd worden. Veel leesgenot.

Door de jaren heen...


Van mensen en families...

 • Mijnheer 'Pervyse' - ofwel Albert Ameeuw
 • Over de gemeentegrenzen heen, twee eeuwen familie Annys
 • Staat van goed bij het overlijden van Emmanuel Engelbertus Annys
 • Een spoor te Alveringem van de te Pervijze verdwenen familie Boucneau
 • De zaak Bouttry, een rechtszaak in 1853
 • De familie Buylaert
 • De familie Caron in de Westhoek met banden te Pervijze
 • August Constandt, de laatste vooroorlogse burgemeester
 • Genoveva Cuveele, haar leven
 • Hoe een administratieve vergissing van een jongen een meisje maakte, de geboorteakte van Amelie De Croo
 • Michel De Geyter (1928 - 2013), missionaris van Scheut
 • Bertha Delaleeuwe, het meisje in de rolstoel
 • Justus Delaleeuwe (1773 - 1824), in dienst van drie overheden
 • Petrus Delaleeuwe, soldaat van Napoleon
 • Oorlogsherinneringen van Petrus Deman
 • Een gesprek met Anna Demuynck
 • De emigratie van Achille Devlamynck en Maria Vandenbussche
 • De mirakuleuze genezing van Flavie Dewilde
 • De voorouders en nakomelingen van Omaer Donche
 • Kanunnik Adolf Juliaan Duclos, pastoor van Pervijze van 1889 tot 1897
 • Yolande Handschoewerker en Maurice Verstraete, hun leven te Pervijze en Stuivekenskerke
 • Pervijzenaar in het buitenland: father John Peter Hennaert
 • Het levensverhaal van meester-chirurgijn Petrus Hiers
 • Het testament van Anna Theresia Mus
 • Het naamplaatje van soldaat-grenadier Henri Roose
 • Burgemeester Frederik Ryckewaert
 • Jan Baptist St Martin, strodekker, schrijver en rederijker
 • De voetbalcarrière van Bernard Timmerman
 • Oorlogsherinneringen van Omer Vandenberghe (1904 - 1994)
 • Het sterfhuis van Engelbertus Vandewoude
 • Een Verslype in Amerika
 • Pierre Wolff, een Luxemburger te Pervijze

Plaatsen en plaatsjes nader bekeken...

 • Een brief van het Blauwhuis aan de abdij van Ename
 • Openbare verkoping van het Blauwhuis in 1797
 • Van het gemeentehuis tot de platse - zoals het was voor 1914
 • De kerk van Sint Catharina Capelle
 • Oude grafstenen in de kerk van Pervijze
 • Grafzerken met verdwijning bedreigd
 • De dorpskern van Pervijze - drie kaarten van drie eeuwen
 • De Gouden Leeuw, van pastorij tot herberg
 • De Gouden Leeuw, de Zwaan en het testament van Leopold Vandecasteele
 • De woning van Theresia Dumon en het klooster
 • Schoorbakke, een historische schets
 • De herberg 'Het Vergulde Glas' en zijn inwoners in de 18de eeuw
 • Het Vogelsteen, eigenaars en bewoners tijdens het Ancien Regime
 • De hoeve van mijnheer R. Deschrevel te Pervijze

Een kijk op verenigingen...