vorige volgende terug naar overzicht

Dekeyser Gerard

Zoon van Karel en Maria Barbier, geboren te Pervijze op 5 maart 1891.

Hij bleef ongehuwd.

Tot 1 april 1907 woonde hij te Pervijze in de Proostdijk 241. Toen verhuisde hij naar Menen. Mogelijk woonde hij bij het uitbreken van de oorlog te Brugge.

Hij nam vrijwillig dienst in het leger in 1909 en bij het uitbreken van de oorlog was hij sergeant.

Hij was ingedeeld bij het 4de Linieregiment met stamnummer 104/53888. Zo maakte hij de slag bij Halen mee, vocht te Tienen en werd ook ingezet tijdens de IJzerslag.

Tijdens de verdere oorlog werden de soldaten enkele dagen ingezet in de loopgraven, dan volgden enkele rustdagen, dan enkele dagen met dienst achter het front, daarna was het opnieuw tijd voor enkele dagen in de loopgraven enzoverder.

Tijdens een rustpauze werd Gerard te Veurne tijdens een beschieting verwond aan de rechterheup en zijde. Hij werd op 16 februari 1915 opgenomen in het Brits hospitaal waar hij nog dezelfde dag overleed.

Na zijn overlijden werd hij begraven op het kerkhof te Veurne in een gemeenschappelijk graf. Na de oorlog, op 18 maart 1924 werd zijn lichaam bijgezet op het Belgisch Militair Kerkhof te Adinkerke in graf 110.

Momenteel ligt hij nog steeds begraven te Adinkerke in het graf 1402.

Zijn naam staat vermeld op het oorlogsmonument van Pervijze.